Konkurranselov - nå også for forbrukerne

Som kjent , skal en høre mye før ørene faller av. Nå får vi altså høre at det har vært en intern krangel i statsforvaltningen om hvorvidt den nye konkurranseloven skal være for forbrukerne eller ikke. Stortinget har skåret igjennom.

"Hensynet til forbrukerne vil veie tyngre enn før når fremtidige fusjoner i bank og forsikring vurderes: Stortinget har nettopp vedtatt at det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser når myndighetene anvender den nye konkurranseloven", kan
an vi lese i et oppslag i Forbrukerportalen

Nytt

Det er nemlig slett ikke noen selvfølge, tro det eller ei, at det skal stå i loven at forbrukernes interesse skal veie tungt. Før seieren i Stortinget, tapte Forbrukerrådet to runder i arbeidet med den nye loven.

Forbrukerrådet foreslo en hjemmel for å legge særskilt vekt på kundenes interesser både i høringsrunden til forslaget til ny lov og i et møte med familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget rett før jul.

"Tøyseforslag"

Arbeids- og administrasjonsdepartementet vendte tommelen ned for forslaget i sin innstilling til Stortinget:

”Å fremme konkurransen bidrar til å fremme forbrukerpolitiske mål. Departementet kan ikke se noe behov for eksplisitt å inkludere forbrukerpolitiske mål i konkurranselovens formål”, het det i innstillingen.

Men flertallet Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) ville at hensynet til forbrukernes interesser skulle tas med i lovens formålsparagraf.

Fortsatt sier formålsparagrafen i Konkurranseloven at ”lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.” Men heretter skal hensynet til forbrukerne veie mye tyngre enn før:

”Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser”, heter det i den samme formålsparagrafen.

Unødvendig?

Ved fusjonen DnB og Gjensidige NOR i fjor høst hadde Konkurransetilsynet ikke noen tydelig hjemmel til å legge vekt på hensynet til forbrukerne. Da var det gevinsten for samfunnet det ble lagt vekt på.

I følge nettstedet frykter Forbrukerrådet fortsatt at storfusjonen vil føre til at kundene i første omgang vil tape, fordi konkurransen i bankmarkedet svekkes.

Trer i kraft 1. mai

Den nye loven ble vedtatt i stortinget i forrige uke, og trer i kraft første mai. Mer om den kan du lese her.