Konklusjon

Tradisjonelt "myke" partier som Kristelig Folkeparti og AP kommer best ut i vår sammenlikning - sammen med skattelettepartiet Fremskrittspartiet.

Kristelig Folkeparti
SakKarakter
SKATT3
SYKELØNN2
KONSEKVENS/LØNN2
PENSJON4
BARNEHAGER5
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD6
PAPPAPERMISJON6
ALENEFORELDRE4
SFO5
KARAKTER4,11


KrF: Det er i første rekke KrFs politikk knyttet til det å få barn som gjør partiet til vinneren av vår kvinnepolitiske sammenlikning. Kutt i sykelønna og ingen skattemessige forbedringer rokker ikke ved dette. Partiet legger til rette for at kvinner skal være mye hjemme med barna.

Sosialistisk Venstreparti
SakKarakter
SKATT4
SYKELØNN5
KONSEKVENS/LØNN3
PENSJON4
BARNEHAGER6
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD2
PAPPAPERMISJON4
ALENEFORELDRE3
SFO6
KARAKTER4,11


SV: Rause når det gjelder barnehager og SFO og opptatt av å bevare sykelønnsordningen. Gir vår modellkvinne noe mindre skatt, men vil avskaffe kontantstøtten.

Arbeiderpartiet
SakKarakter
SKATT3
SYKELØNN5
KONSEKVENS/LØNN3
PENSJON4
BARNEHAGER5
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD3
PAPPAPERMISJON4
ALENEFORELDRE4
SFO5
KARAKTER4


Ap: Velferdslinja gir et jevnt bra resultat av regjeringspartiet. Ap er opptatt av barnehager, SFO og bevaring av sykelønna, men gir ingen skattemessige forbedringer for kvinner. Vi er heller ikke helt sikre på hva Ap mener om kontantstøtten.

Fremskrittspartiet
SakKarakter
SKATT6
SYKELØNN3
KONSEKVENS/LØNN5
PENSJON5
BARNEHAGER3
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD5
PAPPAPERMISJON3
ALENEFORELDRE3
SFO3
KARAKTER4


FrP: Vil ikke overraskende gi også kvinnene lavere skatter - finansiert gjennom store kutt i offentlig sektor. Vil også beholde kontantstøtten. Likegyldighet overfor aleneforeldre (alenemødre) trekker noe ned. Er i programmet opptatt av at foreldre skal være hjemme med barna. Forskning viser at dette ofte er kvinnene.

Venstre
SakKarakter
SKATT5
SYKELØNN2
KONSEKVENS/LØNN4
PENSJON4
BARNEHAGER5
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD4
PAPPAPERMISJON3
ALENEFORELDRE4
SFO3
KARAKTER3,78


Venstre: Positivt med mindre skatt og en klar barnehagepolitikk. Dessverre noe uklare signaler på flere av de andre sakene. Vil stramme inn sykelønnsordningen.

Høyre
SakKarakter
SKATT3
SYKELØNN1-2
KONSEKVENS/LØNN2
PENSJON3
BARNEHAGER5
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD5
PAPPAPERMISJON3
ALENEFORELDRE3
SFO3
KARAKTER3,17


Høyre: Skattepartiet gir minimale skattelettelser for lavtlønnede. Det er hovedgrunnen til at de kommer bak FrP. Vil kutte i sykelønna, men beholde kontantstøtten. Få signaler om aleneforeldre og SFO trekker ned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Senterpartiet
SakKarakter
SKATTIngen info fra Sp
SYKELØNN5
KONSEKVENS/LØNNIkke grunnlag
PENSJON5
BARNEHAGER4
KONTANTSTØTTE/BARNETRYGD3
PAPPAPERMISJON5
ALENEFORELDRE4
SFO4
KARAKTERIkke grunnlag


Sp: Jevnt bra av Senterpartiet. Klare standpunkter på pappapermisjon og pensjon. Vil bevare sykelønnsordningen, men begrense kontantstøtten litt. Dessverre svarte de ikke på våre henvendelser om å tallfeste skattemodellen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Seks poeng er maksimal score, og ett poeng lavest oppnåelige poengsum. Karakteren er gjennomsnittet av scoren i de ulike sakene. DinSide vil ikke påtvinge folk vår vektlegging av sakene. Derfor har vi gitt sakene lik vekting.