Konklusjon

Skatte- og avgiftspartiene Fremskrittspartiet og Høyre kommer ikke overraskende best ut. Venstre slår både Ap og KrF.

Fremskrittspartiet
SakKarakter
Skatt 300.0006
Skatt 500.0005
Boligskatt5
Formueskatt5
Avgifter bil5
Avgifter strøm4
Avgifter alkohol4
Avgifter tobakk4
Veiutbygginger5
Barnebidrag5
TV-politikk4
Karakter4,72


FrP: FrP lover deg de desidert største skatte- og avgiftslettelsene. Det gjelder både høytlønte og lavtlønte. Vi er imidlertid usikker på hvor realistisk det er å gjennomføre dette; drastiske kutt i statsbudsjettet er ikke gjort over natta.

Høyre
SakKarakter
Skatt 300.0003
Skatt 500.0004
Boligskatt5
Formueskatt6
Avgifter bil4
Avgifter strøm4
Avgifter alkohol5
Avgifter tobakk5
Veiutbygginger4
Barnebidrag5
TV-politikk4
Karakter4,45


Høyre: Scorer best på skatt, særlig på høy lønn, bolig og formue. Men høy skatt til lavtlønte gjør at partiet totalt kommer dårligere ut enn FrP. Også Høyres politikk krever betydelige kutt i offentlige utgifter.

Venstre
SakKarakter
Skatt 300.0005
Skatt 500.0006
Boligskatt5
Formueskatt5/6
Avgifter bil4
Avgifter strøm3
Avgifter alkohol4
Avgifter tobakk3
Veiutbygginger3
Barnebidrag4
TV-politikk3
Karakter4,14


Venstre: Venstres flate skattemodell gir mindre skatt for både Jens og Jan, og er hovedgrunnen til at partiet kommer bra ut. Tildels forsiktige signaler på avgiftssiden. Som miljøparti er de mer opptatt av kollektivtrafikk enn veiutbygginger.

Arbeiderpartiet
SakKarakter
Skatt 300.0003
Skatt 500.0004
Boligskatt3
Formueskatt3
Avgifter bil4
Avgifter strøm4
Avgifter alkohol4
Avgifter tobakk3
Veiutbygginger3
Barnebidrag5
TV-politikk2
Karakter3,36


Ap: Regjeringspartiets skattepolitikk er paradoksalt nok gunstigere for en med 500.000 enn en med 300.000 i årslønn - dersom man ser den i forhold til de andre partiene. Men vil beskatte større boliger og formuer. Signaliserer avgiftskutt neste år.

Kristelig Folkeparti
SakKarakter
Skatt 300.0003
Skatt 500.0003/4
Boligskatt4/5
Formueskatt4
Avgifter bil3
Avgifter strøm4
Avgifter alkohol2
Avgifter tobakk2
Veiutbygginger3
Barnebidrag5
TV-politikk3
Karakter3,36


KrF: Også KrF kommer best ut for de med 500.000 kroner i inntekt. Vil beskatte formue og bolig lavere enn Ap. Men vil beholde høye avgifter på alkohol, tobakk og tildels bil.

Sosialistisk Venstreparti
SakKarakter
Skatt 300.0004
Skatt 500.0002
Boligskatt3
Formueskatt5
Avgifter bil4
Avgifter strøm3
Avgifter alkohol3
Avgifter tobakk3
Veiutbygginger2
Barnebidrag2
TV-politikk2
Karakter3


SV: SVs progressive skattemodell er mest gunstig for de med lave inntekter. Noe overraskende er partiets moderate formueskatt. Men SV vil ha høye avgifter og ikke satse på veiinvesteringer. Stemte også mot den nye Barneloven. Dermed i bunnskiktet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Senterpartiet
SakKarakter
Skatt 300.0003
Skatt 500.0002
Boligskatt3
Formueskatt3
Avgifter bil4
Avgifter strøm4
Avgifter alkohol2
Avgifter tobakk2
Veiutbygginger4
Barnebidrag2
TV-politikk3
Karakter2,90
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Sp: Partiets harde skattetrykk og høye avgifter på alkohol og tobakk gir jumboplassen denne gang. Med sin distriktsprofil er de tildels positive til veiinvesteringer og vil holde bilavgiftene moderate. Men stemte mot den nye Barneloven.