Konklusjon

Studenter/lønn under 100.000:
Her vinner Venstre med sitt forslag til samfunnslønn, som også vil komme studentene til del.

Vi ser at Arbeiderpartiet kommer dårligere ut enn både SV, RV og Senterpartiet. Høyre og FrP er minst studentvennlige.

1: Venstre
2: Sosialistisk Venstreparti
2: Rød Valgallianse
2: Senterpartiet
5: Kristelig Folkeparti
6: Arbeiderpartiet
7: Høyre
8: Fremskrittspartiet
Vis meg detaljene

Kvinner/lønn på 240.000:
Ikke overraskende kommer Kristelig Folkeparti best ut for kvinner/lavtlønte. Det skyldes kvinnepolitikken, ikke skattepolitikken for de lavtlønte, hvor SV, Ap, Fremskrittspartiet og Venstre kommer bedre ut. Høyre er den desiderte taperen her.

1: Kristelig Folkeparti
2: Sosialistisk Venstreparti
3: Arbeiderpartiet
4: Fremskrittspartiet
5: Venstre
6: Høyre
- Senterpartiet
Vis meg detaljene

Menn/lønn på 300.000/500.000
Høyre og Fremskrittspartiet gir mest til de høytlønte. Vi stusser likevel over realismen i FrPs programfestede skatte- og avgiftskutt. Høyre vil redusere skatten på høy lønn, bolig og formue. Liberalistiske Venstre følger hakk i hæl, med Ap og KrF på slep. SV og Sp ender sist her.

1: Fremskrittspartiet
2: Høyre
3: Venstre
4: Arbeiderpartiet
5: Kristelig Folkeparti
6: Sosialistisk Venstreparti
7: Senterpartiet
Vis meg detaljene

Ta DinSides valgtest