Konklusjon

Om du leier ut et rom i boligen og gjennomfører alle de andre sparetiltakene, sparer du hele 129.000 blanke kroner - per år.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Du kan bare gjennomføre ett av sparetiltakene for bolig, og velger da, som mange andre, å leie ut et rom.

Med maksimal uttelling på de andre tiltakene, sparer du altså 129.000 kroner på ett år.

Dersom du ikke kan spare 23.000 kroner på smart barnefordeling, blir tallet lavere. Likevel sparer du 106.000 kroner.

Den største innsparingen i tillegg til utleie av hybel, er å droppe bilen og kjøre kollektivt i stedet. Selv om du tar drosje og leier bil for til sammen 6.000 kroner i året, har du likevel spart 100.000 kroner.

Sparepotensial for single
TiltakDu sparer
Kjør kollektivt i stedet for bil40 000
Lei ut et rom36 000
Leie bolig sammen med andre24 000
Del barna**23 000
Kjøp bolig sammen med venner***12 000
Smør matpakke6 500
Lag middagsklubb6 000
Dropp fasttelefon eller mobil3 600 - 6 000
Flytt boliglånet4 500
Kjøp klær på salg2 - 3 000
Bytt til mindre gebyrkåt bank1 500
Bytt strømleverandør1 500
Gjenbruk av barneklær1 000 - 1 500
Bytt mobiloperatør1 000
  
SUM*:129.000
Innsparing per år. Alle tall i norske kroner. *Siden du kun kan gjennomføre ett av sparetiltakene på bolig, har vi regnet med det mest gunstige, nemlig å leie ut et rom i boligen din. **Omsorgen for ett barn hver. ***Vil variere etter boligens pris og størrelse samt antall kjøpere.


'Andre tiltak' er ikke tatt med her, siden a) forslagene er snevrere enn de andre og b) er vanskelig å tallfeste.