Kongelig støtte til alternativ medisin

Prins Charles er en ivrig tilhenger av alternativ medisin. Nå møter han motstand fra britiske leger som vil kutte pengestøtten til "kvakksalverne".

Den britiske tronarvingen har lenge vært en trofast tilhenger av alternativ medisin. Nå oppfordrer han til mer bruk av alternative metoder i det offentlige helsevesenet.

Men det er sterk kost for en gruppe leger som nå har skrevet et åpent brev til landets leger og sykehus.

Krever beviser
- En fullstendig integrasjon av alternativ medisin, bare fordi den er alternativ, fordi folk liker det, eller er fornøyde med det, er ikke en god nok grunn.

- Vi trenger kun én overordnet standard i medisinen, og det er at effekten må være basert på vitenskapelige beviser, sier professor i alternativ medisin, Edzard Ernst som har vært med på å signere brevet.

En annen lege forteller til avisen The Times at "det offentlige helsevesenet finansierer kvakksalveri, mens pasienter sliter med å få vanlige medisiner".

Mye å lære
Det kritiske brevet er et direkte resultat av en tale fra Prins Charles til generalforsamlingen i Verdens Helseorganisasjon denne uken.

- Den riktige kombinasjonen av anerkjente alternative metoder, samt tradisjonelle og moderne legemidler som vektlegger aktiv deltakelse fra pasienten, kan være en helende kraft i verden.

- Mange av dagens alternative metoder kommer fra eldgamle tradisjoner. Mye av denne kunnskapen er basert på muntlig overlevering mellom generasjonene, og kan gå tapt. Konvensjonell medisin har fortsatt mye å lære fra alternative metoder, sa tronarvingen i sin tale, i følge BBC News.

 

Mozon.no, 28.05.2006