Konfirmasjonsgaven DU kontrollerer

Du vil gjerne gi barnebarnet en klekkelig sum penger til konfirmasjonen, men ser helst at pengene blir brukt til noe fornuftig. Da bør du ta deg en tur i banken. De har avtaler som passer for rause kontrollfriker.

I disse dager går tusenvis av femtenåringer rundt i konfirmasjonsdresser og gnir seg i hendene over tusenlappene som renner inn. Tanter, onkler, bestemødre og bestefedre blar opp bunkevis med kontanter. Med skrekk tenker de på alt tull og tøys den uansvarlige konfirmanten kan sløse bort pengene på.

Sperret konto

Er du en av disse rause kontrollfrikene som helst hadde sett at fjortisen tenkte litt mer på framtida? Da bør du ta deg en tur i banken for å sikre at deg at pengene ikke går med til fjortissløsing. Du kan nemlig uten problemer sette gaven inn på en konto som er sperret helt til konfirmanten blir litt voksnere.

Det er ikke sikkert du blir den mest populære giveren i konfirmasjonen hvis du velger å binde opp gaven. Men på sikt skal du se at populariteten øker.

- Det er ikke noe problem for giver å opprette en konto der han bestemmer når pengene kan brukes, sier Gerd Inger Sødal som er kunderådgiver i Kredittkassen i Oslo.

Også i DnB bekrefter de at slike kontoer kan opprettes av en hvilken som helst giver.

Flere muligheter

Dette er mulighetene dine til kontroll dersom du går til Kredittkassen for å opprette en konto med penger til konfirmanten:

  • Sperret høyrentekonto Du kan sette pengesummen, la oss si 10.000 kroner, inn på en høyrentekonto, og bestemme at pengene ikke kan tas ut ennå. Det vanlige er å legge inn en sperre som gjelder inntil konfirmanten er myndig, altså 18 år.

    Du kan også legge inn en sperre som gjelder lenger enn til konfirmanten er 18 år. Det er ikke så vanlig, men siden du oppretter kontoen, står du fritt til å gjøre det.

  • Felles disposisjon Er det ikke nok for deg å bestemme når konfirmanten skal bruke pengene sine? Vil du også bestemme hva han skal bruke pengene på? Det er nok litt vanskeligere. Bankene kan vanligvis ikke legge inn noe vilkår ved kontoen som sier hva pengene skal gå til.

    Et alternativ er å avtale med banken at pengene kun kan disponeres av giver og konfirmant i fellesskap. Da kreves begges underskrift for at pengene skal kunne tas ut. Hva som skjer videre, har ikke banken noe med.

  • Boligsparing Du kan åpne en BSU-konto (Boligsparing for ungdom) i konfirmantens navn selv om vedkommende ikke er fylt 18 år. Fordelene med BSU-konto er at rentene ofte er høyere enn ved andre kontoer, og at 20 prosent av beløpet du setter inn i året, kan trekkes av på skatten. Maks skattetrekk hvert år er 3.000 kroner.

    Har konfirmanten deltidsjobb, kan han nyte godt av skattefordelen ved BSU- kontoer. Som giver er du ikke hundre prosent sikret at konfirmanten bruker pengene til bolig. Men hvis han ikke bruker BSU-pengene på bolig, må han betale tilbake det han eventuelt har hatt av skattefordeler.

  • Invester i fond Kjøper du aksjefond til 15 åringen, kan du ikke sperre det. Men i og med at bankene anbefaler en tidshorisont på minst fem år på aksjefond, er det kanskje litt lettere å overtale konfirmanten til å la pengene bli stående?

Hva trenger du?

For å opprette en konto i konfirmantens navn trenger du hans eller hennes fulle navn. Du trenger fullt personnummer, og en kopi av konfirmantens legitimasjon. Dessuten trenger du penger til å sette inn på kontoen.

Foreldrene godkjenner

Har du ikke tenkt på muligheten for å legge inn sperringer på konfirmantens konto? Ikke fortvil. Er pengene satt inn på en bankkonto, er det vanlig praksis i bankene at alle under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene for å ta ut større beløp. Det finnes ingen fast grense for hva som er et stort beløp, men uttak på 5.000 korner vil vanligvis kreve godkjennelse fra foreldrene.