KOLS-Per tok pusten fra oss

Ni av ti nordmenn har sett reklamekampanjen ”Røyken tar pusten fra deg”. Uføretrygdede Per Cato Lund har gitt KOLS et ansikt.

Foto: Sosial- og helsedirektoratet

- Jeg er utrolig glad for at jeg stilte opp, og det har vært svært mange positive tilbakemeldinger fra folk som har sett meg, sier han til Mozon.

Kampanjen ”Røyken tar pusten fra deg” gikk i januar og februar, og handlet om situasjonen for mennesker som har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).
Nå vet 97 prosent at røyking forårsaker KOLS, mye takket være Per Cato Lund som sammen med to andre stod frem med sin sykdom.

Etter mange år som regnskapsmedarbeider ved Grand Hotel i Oslo, er han i dag uføretrygdet på grunn av sykdommen.

- Å leve med KOLS er helt forferdelig. Men jeg har fått et nettverk gjennom Ullevål sykehus og Sosial- og helsedirektoratet, som jeg er evig takknemlig for. Sykdommen påvirker deg ikke bare fysisk, men også psykisk, sier Lund.

Ungdom er positive
Omkring 90 prosent av personer med KOLS har fått sykdommen på grunn av røyking. Mange er ikke klar over at de har sykdommen fordi den utvikler seg langsomt over lang tid. Sykdommen koster nesten 5 milliarder kroner i året.

- Vi ville øke kunnskapen om røykerelaterte sykdommer og få flere til å stumpe røyken. Vi ser i etterkant at budskapet har nådd ut til folk, og spesielt til norske ungdommer, som reagerer positivt på kampanjen, sier prosjektdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet.

Økt kunnskap
I en meningsmåling gjennomført av MMI på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet, svarer 97 prosent bekreftende på at de har hørt om sykdommen KOLS. På samme spørsmål stilt i oktober 2005, var det tilsvarende tallet 78 prosent.

- Det å snakke om død er ikke nødvendig for å nå frem med budskapet. Virkeligheten er skremmende nok, og unge folk reagerer på at personene i reklamefilmene ikke mestrer de enkleste hverdagsting og at livskvaliteten reduseres så betydelig, sier Huseby.

92 prosent sier de tror at røyking er hovedårsaken til KOLS, en kraftig økning fra tiden før kampanjen (65 prosent). Andelen som har fått med seg at kols ikke kan helbredes med medisinsk behandling har også økt kraftig, fra 58 til 82 prosent. Dessuten har kjennskapen til de hyppigste symptomene på KOLS økt.

Tidligere studier viser dessuten at kvinner får lungesykdommen først.

 

Mozon, 23.03.2006