KOLS-pasienter ignorerer sykdomstegn

Svært få pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) forstår når tilstanden forverres

KOLS, eller kronisk obstruktiv lungesykdom, er den kroniske sykdommen som øker mest i den siviliserte verden.

Og mange som lider av KOLS er ikke i stand til å merke når en forverring av pustekapasiteten inntreffer, avslører ny forskning. Tilstanden kalles KOLS-eksaserbasjon, skriver Astra Zeneca i en pressemelding.

KOLS-eksaserbasjon kan litt upresist defineres som perioder med økte symptomer på tung pust og dermed en betydelig grad av uførhet.

Forverret tilstand
For å undersøke pasientenes forståelse, gjenkjennelse og opplevelse av slike KOLS-eksaserbasjoner, har Dr Romain Kessler ved universitetssykehuset i Strasbourg i Frankrike intervjuet 125 pasienter med moderat til svært alvorlig KOLS; alle over 50 år og minst to gjennomgåtte episoder med alvorlig sykdomsforverring i løpet av siste år.

I gjennomsnitt hadde deltagerne opplevd fem eksaserbasjoner siste år. 19,2 prosent av pasientene rapporterte at de følte de aldri hadde kommet seg helt etter disse periodene med sykdomsforverring. Bare 2 prosent forstod det medisinske uttrykket eksaserbasjon som legene bruker for denne tilstanden. 16 prosent av pasientene foretrakk å heller bruke uttrykket lunge- eller luftveisinfeksjon, mens like mange foretrakk rett og slett å kalle det en krise.

Mer enn 60 prosent fortalte at de ikke kunne merke at en sykdomsforverring var på gang, til tross for at hele 85 prosent av dem uttalte at de første symptomene var helt identiske hver gang de fikk en ny eksaserbasjon. 33 prosent sa at de heller ikke kunne kjenne igjen noe som helst tegn på eller forvarsel om at sykdommen kom snikende.

Frykt for død
Bare 30 prosent av pasientene tok medisin mot en begynnende sykdomsforverring. Frykt for å dø av en eksaserbasjon ble uttrykt av 12prosent av deltagerne, mens frykt for å kveles ble nevnt av 10 prosent. I tillegg uttalte pasientene hyppig at aktivitetsnivå, humør og familieforhold blir sterkt påvirket av en eksaserbasjon.

Disse funnene understreker behovet for en bedre dialog mellom pasient og lege, økt bevissthet omkring tidlige symptomer og faresignaler, og på hvilken belastning eksaserbasjoner påfører pasienter og hvilke tiltak pasientene må iverksette tidligst mulig ved sykdomsforverring. Slike grep kan gi forbedret forebygging og behandling av KOLS-eksaserbasjoner og derigjennom redusere den belastning denne sykdommen medfører, skriver Dr Kessler og medarbeidere i det anerkjente medisinske tidsskriftet Chest.

Vet du egentlig hvor farlig det er å røyke?

Mozon.no, 10.08.2006