Kollektiv shopping med rabatt

Svenskene har begynt: De går sammen via nettet og handler varer til store rabatter.

Oppnår denne bestepris kan svenske kjøpere koke luksusespresso for 2780 skr. Det er mer enn 1000 skr under vanlig pris... Vis mer

Nettstedet Letsbyuit.com har nylig startet i Sverige. Her har man endelig fått til et eksempel på en innkjøpsordning og et handelssystem som etter vårt syn er meget godt egnet for Internett. Grunnideen er at dersom flere går sammen om å kjøpe et parti av samme vare, så er sjansen for å få gode rabatter større. Og få steder er det vel enklere å samle sammen flere interesserte kjøpere enn på nettet.

Prosessen

Systemet fungerer enkelt forklart som følger: Noen foreslår en vare de ønsker å kjøpe, eller selskapet kommer selv med forslag. Deretter undersøker selskapet om de finner en leverandør som er villig til å selge et visst kvanta av denne varen til en pris som er lavere enn gjengs pris i markedet - startprisen. Denne prisen skal du få varen for uansett. Deretter forhandler man også frem en beste pris som kjøperne oppnår dersom et på forhånd gitt antall interessenter melder seg. Man legger ut produktet med spesifikasjoner, bilder og priser, og setter en dato som er siste frist for å melde seg på. Man gjør også klart at dersom beste pris oppnås før denne datoen, så vil muligheten for å bli med på handelen ha gått ut.

Vanlige forbrukerrettigheter

Brukerne må registrere seg, sin adresse og sitt kredittkort hos selskapet. Har du meldt deg på et kjøp, blir kjøpesummen ikke trukket av din konto før den fastsatte sluttdato, selv om bestepris er oppnådd før denne dagen. Deretter skal du innen opplyst leveringsdato motta varen på døren (om ettermiddagen på hverdager) levert av postvesenet i Sverige.

Dette er nye produkter som omfattes av vanlig forbrukerlovgivning. Derfor opplyser selskapet at angrefristen er ti dager (tilsvarende norske angrefristregler), og at varene har garanti i følge kjøpsloven (2 år).

Kniver og golfkøller

Melder 50 personer seg kan glade kjøkkenskrivere skjære kjøtt til halv pris... Vis mer

Hva har så svenskene kjøpt her: Nettstedet er relativt nytt, og det er ikke alt for mange produkter tilgjengelig enda. På listen over tidligere tilbud finner vi for eksempel golfutstyr fra Callaway. Dette fikk 40 svensker kjøpe til 2.800 kroner, og dette hevder selskapet at kjøperne har spart 2.000 kroner på.

Av tilbud svenskene kan kaste seg på per i dag finner du ting som kniver, boremaskiner og stereoanlegg. Oppnås bestepris på de tilbudene som finnes der kan kjøperne spare fra 300 til 1300 kroner.

Nå er riktignok bruken av veiledende pris meget omdiskutert. I Norge må selgere faktisk godtgjøre at en pris som hevdes å være veiledende, faktisk er den prisen som benyttes av minimum 1/3 av markedet. Derfor kan det hevdes at det ikke er reelle besparelser. Men uansett kan man som kjøper lett undersøke i markedet om varen er billigere før man melder seg på som interessent.

Bare for svensker

Eierne har planer om ekspansjon til andre europeiske land, men foreløpig gjelder tilbudet bare for de som er folkeregistrert og bosatt i Sverige. Såvidt oss bekjent finnes foreløpig ingen lignende tilbud i Norge, men vi ligger vanligvis litt etter svenskene, så det kommer nok.