Kodebibliotek

Dette artikkelobjektet publiseres ikke. Det inneholder bare html-objekter med javascriptfunksjoner som brukes av flere forskjellige kalkulatorer.

Disse funksjonene brukes i

o Firmabilkalkulatoren, på artikkelnummer 20944
o Skattetrekkskalkulatoren, på artikkelnummer 20669
o Hjemme-PC-kalkulatoren, på artikkelnummer 3937
(Hjemme-PC kalkulatoren har hardkodet normalrentesats, feriepengesats, arbeidsgiveravgift m.m.)
o Hyttekalkulatoren, på artikkelnummer 13110
(Hyttekalkulatoren har hardkodet enkelte elementer knyttet til boligbeskatning).
o Eie/Leie-kalkulatoren, på artikkelnummer 13263
o Pendlekalkulatoren, på artikkelnummer 8804
o Momskalkulatoren, på artikkelnummer 12388

Når funksjonene i dette kodebiblioteket blir endret, må de nevnte artikkelnumre brennes på nytt.

Søkeord: Kodebibliotek

Kodebibliotek