Kobler lavt blodsukker til krybbedød

Krybbedød er fortsatt en gåte, men nå har forskerne funnet en ny ledetråd: Lavt blodsukker.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Krybbedød er den vanligste dødsårsaken blant barn under ett år, og i 2004 rammet det 19 barn i Norge. Nå har skotske forskere funnet det de tror kan være en hovedbrikke i det store puslespillet.

En svikt i glukoseproduksjonen gjør nemlig spedbarn mer utsatt for risikofaktorer knyttet til krybbedød. Denne feilen var spesielt vanlig hos for tidlig fødte og små babyer, skriver den britiske avisa The Independent.

Ni av ti barn får i seg for mye sukker. Slik unngår du sukkersjokk:

Gener slås ikke på
Før har det blitt vist at enkelte spedbarn som dør helt uventet, har feil i glukoseproduksjonen i leveren. Dette kan føre til lavt blodsukker i perioder med stress eller redusert melkeinntak.

Nå har de skotske forskerne oppdaget at de viktigste genene i leveren som skal sørge for transport av glukose til resten av kroppen, ikke blir ”slått på” raskt nok etter fødselen hos noen babyer.

- Denne forsinkelsen fører til lavt blodsukker hos babyen og kan sette barnet i fare, sier professor Robert Hume Dundee University til The Independent.

Forskerne understreker imidlertid at funnene ikke forklarer krybbedød, og at mange andre genetiske feil og miljømessige faktorer kan knyttes til syndromet.

Genfeil i lungene øker også risikoen for krybbedød. Les mer her:

Tror på løsning
Torleiv Ole Rognum ved Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo, er en av de mest profilerte krybbedødsforskerne i Norge. Han opplyser at anfall med for lavt blodsukker har vært satt i sammenheng med krybbedød helt siden 1980-tallet.

- Det er et spesielt enzym som mobiliserer sukker til blodet vårt. Den skotske forskningsgruppen har nå påvist at krybbedødsofre oftere har en egen variant av et gen som koder for dette enzymet. Forskerne tolker funnet slik at spedbarn med denne varianten er disponert for å dø i krybbedød dersom det i tillegg foreligger andre risikofaktorer, utdyper Rognum.

Hans forskningsgruppe er også engasjert i undersøkelser av genforandringer som kan føre til plutselig død. Rognum har tro på at krybbedød til slutt vil forsvinne helt.

- Dels tror jeg vi vil oppdage og beskrive sykdommer som vil kunne forklare en del tilfeller av plutselig spedbarnsdød. Dels tror jeg mange tilfeller vil kunne forklares, og dermed forebygges, ut fra den fatale trekanten: en uheldig genvariant, en spesielt sårbar alder og en utløserhendelse, som at et spedbarn utsettes for en risikofaktor som røyking, for varmt sovemiljø og mageleie, forklarer Rognum.

Kan redde barn
Nøkkelen til økt kunnskap om årsaksfaktorer til krybbedød ligger i genetisk forskning, mener Trine Giving Kalstad, fagsjef i Landsforeningen for uventet barnedød. Derfor er studier som identifiserer genetiske disposisjoner og defekter, viktige.

- Selv om ikke en påvist defekt av glukoseproduksjon kan være selve forklaringen på krybbedød, er det viktig å framskaffe slik kunnskap. Dermed kan barn i en risikosituasjon identifiseres for tettere oppfølging og eventuell behandling, mener Giving Kalstad.

Sover du sammen med barnet på sofaen? Det øker risikoen for krybbedød: