Knut Boye: Risikofylt

Ifølge iMarkedet mener førsteamuanuensis Knut Boye ved Norges Handelshøyskole at det kan være risikofylt å kjøpe Statoil-aksjer.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Boye mener at Statoils avhengighet til oljeprisen, som styres av OPEC, fører til at det er mer risikofylt å kjøpe aksjer i Statoil enn i Telenor.

Prisen vurderer han som verken dyr eller billig.

Boye mener videre at nordmenn som er opptatt av å redusere risikoen ikke bør gå inn i oljeaksjer, som følge av at hele den norske økonomien er så sterkt knyttet til oljeprisen.

Boye fremhever aksjens vekstpotensial i en fortsatt høy oljepris, men mener at et erstatningskrav fra EU kan trekke kursen nedover. Videre mener han at det er betydelig politisk risiko knyttet til Statoils prosjekter i Aserbajdsjan, Angola og Nigeria, og at statens dominerende eierposisjon gjør verdien usikker.

Hele saken kan du lese i iMarkedet