Klart svar fra ligningskontoret

Et regjeringsoppnevnt utvalg, Næringslovutvalget, foreslår nå bindende forhåndstilsagn i skattesaker. Nesten ikke til å tro - dersom politikerne følger opp forslaget kan du sette krav til likningskontoret. Ikke dårlig.

Skatten er en stor utgiftspost for norske arbeidstakere. Et problem er at den forandrer seg fra år til år. Kompliserte og omfattende skatteregler har som konsekvens at mange private disposisjoner endrer skatten dramatisk.

Å få avklart skattemessige spørsmål i forbindelse med bolig og fast eiendom, skilsmisser, arvesaker og utenlandsopphold er noen ganger helt uunværlig for at du skal kunne ta en fornuftig avgjørelse.

Hittil har imidlertid ligningskontoret kun gitt ikke-bindende uttalelser og du har derfor aldri kunnet være 100 prosent sikker på hvordan privatøkonomien vil se ut om ett eller to år. Dette blir det nå slutt på. I hvert fall hvis Næringslovutvalget får gjennomslag for sine viktigste forslag:

  • alle skal kunne kreve bindende uttalelser fra ligningsetaten i planlagte (ikke gjennomførte) disposisjoner som har vesentlig skattemessig betydning
  • uttalelsen er bindende for skattemyndighetene, men ikke for skatteyteren
  • saksbehandlingen skal ikke ta mer enn ti uker

Vil vedta forslagene

Det er Handels- og næringsdepartementet som har ansvaret for den videre behandling av saken.

- Dette er en viktig sak for både næringsdrivende og skatteytere og selv om mye arbeid gjenstår vil vi prioritere saken høyt, sier statssekretær Harriet Berg til DinSide. Hun kan ikke si noe om når forslagene kan bli til realitet,

- Antageligvis må lovteksten på enkelte områder i skatteloven forandres og dette må Stortinget vedta. Men jeg tror ikke dette vil by på problemer, sier Berg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun opplyser at forslagene først skal ut til høring før Stortinget får oversendt saken.