Klagesommel skaper køer

Klagenemndene forhaster seg ikke. Du må regne med opptil ett års ventetid før klagen din er behandlet. Slik må det være, mener Forbrukerrådet.

Aller verst er Pasientskadenemnda og Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser, som bruker åtte til 12 måneder på en klage. Det er altså ikke bare Forbrukertvistutvalget (FTU) som er preget av sendrektig saksbehandling.

Bør effektiviseres

- Det er ingen tvil om at saksbehandlingstida både i FTU og flere av nemndene er alt for lang. Folk har rett til raskere avgjørelser enn de får nå, sier jus-amanuensis Trygve Bergsåker, leder i både Forbrukertvistutvalget og Klagenemnda for eiendomsmeklertjenester.

Bergsåker ser flere ting som kan gjøres for å få saksbehandlingstida ned.

 • Flere stillinger.
 • En forsiktig prioritering mellom klagene.
 • Mer effektiv saksbehandling.

  - Det er viktig ikke å fraskrive seg ansvaret for treg saksbehandling. Enhver organisasjon kan effektiviseres, sier Trygve Bergsåker.

  Saksbehandlingstid i klagenemndene
  KlagenemndBehandlingstid
  Forbrukertvistutvalget12 mnd
  Pasientskadenemnda 6 - 12 mnd
  Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser8 mnd
  Klagenemnda for eiendomsmeklertjenester6 mnd
  Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet 6 mnd
  Boligtvistnemnda6 mnd
  Forsikringsklagekontoret 3 - 6 mnd
  Klagenemnda for teletorgtjenester3 - 4 mnd
  Bankklagenemnda 3 mnd
  Estimert saksbehandlingstid. Kilde: Nemndene selv.


  Per Anders Stalheim, direktør i Forbrukerrådet, forsvarer tidsbruken.

  - Jeg tror det er fornuftig med en grundig saksbehandling. Vi må ikke henfalle til lettvinte løsninger. Vel et halvt års saksbehandlingstid er noe vi må regne med, sier Stalheim.

  Flere, ikke raskere

  All klagekorrespondanse skjer skriftlig, og partene i en sak skal få anledning til å uttale seg - skriftlig - og gjerne i flere omganger.

  - Slikt tar tid. Likevel er det på sin plass å gå gjennom rutinene enkelte steder. Saksbehandlingstida i Forbrukertvistutvalget gikk ned etter en slik gjennomgang, sier Stalheim.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Han ønsker seg økte ressurser, men tror ikke det vil presse saksbehandlingstida ned.

  - Vi ønsker oss mer penger, men mer for å kunne hjelpe flere klagere enn for å redusere saksbehandlingstida, sier Per Anders Stalheim.

  To måneder?

  Barne- og familiedepartmentet (BFD) peker på at nemndene er gratis for folk, og dermed etterspurte.

  - Man kan alltid ønske seg kortere saksbehandlingstid i nemndene. Det tar et par måneder bare å innhente uttalelser fra begge parter i en sak, sier seniorrådgiver Eva Tverberg i Forbrukeravdelingen i BFD.

  - Det bør altså foreligge vedtak innen to måneder?

  - Det er tida det tar å få saken skikkelig belyst, men vi vil ikke si hvor lang saksbehandlingstida bør være, sier Tverberg.

  Departementet jobbet tidligere aktivt for å få ned saksbehandlingstida i Forbrukertvistutvalget. Den gikk ned fra 18 til 12 måneder.

  - Målet er å redusere den ytterligere, sier Eva Tverberg, som ikke vil utdype hva "ytterligere" innebærer.