Klagebrevet

Gulbrandsen har ikke fått svar på klagebrevet han sendte Storebrand Bank. Han har heller ikke fått noen beklagelse fra banken.