Klag på ulovlige sperringer &bortvisning

Møter du et sperret område eller et skilt som du mener er ulovlig, bør du klage til kommunen med en gang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Selv om kommunen burde oppdaget dette selv, er det nemlig ikke sikkert at de har gjort det, og uansett vil de nok prioritere saken når de har en klage på bordet.

Klagen kan du enten levere selv, eller via en forening. (F. eks. Den Norske Turistforening, eller en lokal turistforening.)

Kommer kommunen fram til at stengselet er ulovlig kan de fatte vedtak om at det skal fjernes. Grunneieren har da plikt til å fjerne det for egen regning. Gjøres ikke dette har kommunen adgang til å be politiet om hjelp.

Dersom kommunens krav om stansing eller fjerning ikke blir etterkommet, (eller saken eventuelt er påklaget og vedtaket opprettholdt av fylkesmannen,) vil kommunen selv kunne fjerne stengselet.

Det er altså ikke nødvendig for kommunen å gå veien om namsmyndighetene eller de ordinære domstolene for å få vedtaket gjennomført.

Ikke så lett i praksis

Grensene for ferdselsretten er ofte skjønnspregede, og dvs. at det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om du har adgang til å bruke et område.

I de fleste tilfeller er det opplagt om et areal er innmark eller utmark, og om det således er rett til å ferdes, raste eller telte, men av og til er det ikke så lett. Er du i tvil kan du overlate vurderingen til kommunen, de har plikt til å foreta en vurdering av, og svare på henvendelser.

Mange grunneiere aksepterer ferdsel selv om de mener at de er i sin fulle rett til å stenge badegjestene ute, mens mange friluftsfolk ikke gidder å krangle med sinte grunneiere som sier at de er på privat område.

Kommunen har likevel plikt til å uttale seg om:

  • Et areal er innmark eller utmark
  • Rasting eller telting er tillatt
  • Et stengsel eller skilt er lovlig.