Klag på boligtaksten

Klag ligningsverdien på boligen din ned og få lavere boligskatt. Slik demmer du opp for økningen på fem prosent som regjeringen bebuder i statsbudsjettet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Økning. Ap-regjeringen vil ifølge statsbudsjettet øke ligningsverdien på bolig med fem prosent. Det vil gi høyere boligskatt.

 • Nedgang. Har du en bolig med høy ligningsverdi, kan du få den satt ned til 30 prosent av markedspris. Da får du lavere boligskatt, og demmer opp for økningen på fem prosent.

 • Ditt ansvar. Dette gjelder fra inneværende inntektsår, men du må selv ta det opp med likningskontoret - helst før selvangivelsen leveres 30.april. Du kan også klage på ligningen i ettertid.

  Se hvor mye mindre du får i boligskatt

  Selvgjort

  Likningsmyndighetene vet ikke om dette. Du må selv ta affære.

  Tegning: Anne Angelshaug.
  Tegning: Anne Angelshaug. Vis mer

  - Det er skatteyterens ansvar å ta det opp med likningsmyndighetene. Du må selv vise en oversikt over nye salg i området eller en fersk takstrapport som viser boligens markedspris, sier Thorbjørn Gjølstad, ekspedisjonssjef i Finansdepartementets skatte- og avgiftslovavdeling.

  Ifølge departementet har 20 prosent av helårsboligene, altså 200.000 boliger, en ligningsverdi høyere enn 30 prosent av markedsverdien.

  - Det gjelder ofte boliger som har lav markedsverdi på grunn av beliggenhet eller sviktende arbeidsmarked. Disse har fått oppjustert ligningsverdien år for år selv om markedsverdien ikke er steget, sier Gjølstad.

  Dyrere for alle

  Boliger i Norge har historisk hatt en lav ligningsverdi i forhold til boliger i andre land. Likevel har vi her i landet sett store ulikheter i beregningen av ligningsverdi.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Dette gjør nå myndighetene noe med. De kaller det en sikkerhetsventil i boligtakseringen.

  Prisen er 300 millioner kroner for ett år, noe som skal dekkes inn ved å øke ligningsverdiene på alle boliger med fem prosent.

  For 2000 ble ligningsverdiene økt med 10 prosent, for 2001 skal ligningsverdien økes med ytterligere 15 prosent og nå kommer altså fem prosent på toppen av dette.

  - Likevel vil ingen få en høyere ligningsverdi enn 30 prosent av boligens verdi, så fremt de selv har sørget for å få den satt ned til dette nivået, sier Thorbjørn Gjølstad.

  Les også:
  Økt ligningsverdi gjør det dyrere å bo