Kjør ikke med utenlandske skilter!

Ikke tro at du kan kjøpe en bil i Sverige eller et annet land og benytte den her hjemme. Du bør heller ikke låne ditt utenlandske familiemedlems bil - selv om du bare skal i kiosken. Blir du oppdaget risikerer du at bilen blir inndratt og solgt på tvangsauksjon.

Reglene på området er uhyre strenge. Kontorsjef Geir Granholt ved Oslo og Akershus tolldistrikt er bekymret over at altfor få kjenner reglene.

Det er svært trist når folk av uvitenhet plutselig må punge ut med avgifter i 100 000-kronersklassen, sier Granholt til DinSide.

Slike beløp er ikke uvanlig når den uvitende bilfører må betale både toll, engangsavgift og merverdiavgift.

To unntak

Ifølge tollforskriftene er det i utgangspunktet ulovlig å kjøre bil med utenlandske skilter på norske veier. Unntak gjøres, men i hovedsak bare for to grupper:

1. Motorkjøretøy som tas med ved flytting til Norge
2. Bileiere med fast adresse og oppholdssted i utlandet

Fem år

Kravene ved flytting til Norge er rigide. De viktigste er at bileier må ha vært bosatt i utlandet sammenhengende i minst fem år. Bilen må ha vært registrert på eier i minst ett år før innreise, og den må ha vært kjørt minst 5.000 kilometer.

- I tillegg må bilen beholdes i to år etter innreise og i denne perioden kan den kun benyttes av bileier, bileiers barn, foreldre og ektefelle. Det er et krav at husstandsmedlemmer må bo sammen med bileier, opplyser Granholt.

185 dagers regel

Dersom bileier har fast bosted i utlandet eller har midlertidig opphold i Norge, kan tollvesenet innvilge midlertidig bruk av utenlandsregistrert bil.

- En forutsetning for unntaket er at bileier oppholder seg maksimalt 185 dager i Norge i løpet av året, presiserer Granholt.

Leiebil

Det er ulovlig å leie en bil i utlandet og bruken den Norge. Det gis derimot unntak for utreise og innreise. Dersom du har leid bil i utlandet kan du i forbindelse med hjemreisen kjøre den inn i Norge, men du må da levere den direkte og omgående til selskapets representant i Norge. Tilsvarende kan du leie bil av et utenlandsk selskap i Norge, men bilen må da transporteres direkte ut av landet.

Unntak dersom bileier er passasjer

Du kan faktisk kjøre din svenske onkels bil i Norge. Kravet er at onkel hele tiden at er med i bilen.

Vi har i denne artikkelen tatt med de viktigste reglene for kjøring av utenlandsregistrert bil i Norge.. De fullstendige reglene finner du på tollvesenets informasjonsider på Internett