Kjøpte mye mindre bensin

Vi kjøpte 8,4 prosent mindre biler, olje og bensin i juli, enn i juni i år.

Tallene er korrigert for sesongvariasjoner. Kjøp av transportmidler gikk ned hele 18 prosent, sammenlignet med i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Salget av nye biler går i sykluser, og noen renteoppganger kan være blant årsakene til nedgangen i bilsalget. Fjoråret var det bestebilsalgåret på mange år, og derfor er det naturlig at det minker litt i år. Om det har påvirket bensin- og oljesalget er jeg derimot usikker på, sier Pål Bruhn, avdelingssjef i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Han tror ikke faktorer som at flere dieseldrevne biler, og økt bevissthet rundt bilbruk alene kan påvirke bensin- og oljesalget så mye at det har minket 8,4 prosent.

Nordmenn er ikke skremt av bensinprisene

Mat, drikkevarer og tobakk gikk derimot opp 0,5 prosent i juli, og husholdningenes varekonsum var 1,4 prosent mer totalt, ifølge (SSB). Klær og sko var også blant varene som økte i omsetning i juli.

Detaljhandelsbutikkene omsatte for 4,7 prosent mer i juli enn juni. Butikker med bredt vareutvalg og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler spesialbutikkene økte omsetningen med henholdsvis 7,9 prosent og 7,5 prosent i denne perioden, ifølge SSB.

Her er rådene som gir deg bedre økonomi

Vin og mat økte

Dagligvarebutikkene omsatte for 13,5 prosent mer i år enn ifjor, og vi kjøpte 13,2 prosent mer vin og brennevin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik slanker du husholdningsbudsjettet

Varekonsumprisindeksen viser husholdningens vareforbruk, og tar utgangspunkt i varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen. Detaljomsetningsindeksen er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen.