Kjøpefest for alle

Skattelettelser, lav prisvekst, høy lønnsvekst og uendret rente. Er det for godt til å være sant?

Norges Bank valgte i går å holde styringsrenten uendret på 6,5 prosent. Og det ser heller ikke ut til at nasjonalbanken varsler noen endring på sikt.

- Slik Norges Bank nå ser det, er det like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2,5 prosent som at den blir lavere, uttalte visesentralbanksjef Jarle Bergo.

Kjøpefest

Det er ikke umulig at 2002 blir et bra år for norske forbrukere.

I fjor valgte regjeringen nemlig å pøse ut en markant skattelettelse til folket. DinSide har tidligere beregnet skattelettelsen til å være om lag 5.500 kroner for en gjennomsnittlig lønnsmottaker (med en lønn på 320.000 kroner).

De siste dagene har flere eksperter i tillegg uttalt at lønnsveksten vil bli på om lag 5 prosent i årets lønnsoppgjør.

Sett i forhold til den lave inflasjonen på 1,00 prosent (inflasjonen er 2,6 prosent hvis man justerer for avgiftsendringene), vil dette bety en veldig bra reallønnsvekst for de fleste.

Når slutter herligheten?

Men hvor lenge vil det holde? En mulighet for økt forbruk vil jo sannsynligvis lede til høyere prisvekst, hvilket igjen vil gi Norges Bank en anledning til å sette opp renten.

- Jeg helder litt i retningen av det du sier. Og det er også en del analytikere rundt omkring som tror at neste endring fra Norges Bank vil bli en økning i renten. Blant annet har vi også den seneste tiden sett at pengemarkedsrente har økt, sier seniorøkonom i Gjensidige Nor Sparebank, Jon Rinde.

Seniorøkonomen mener at lønnsveksten kanskje kan bli enda høyere enn fem prosent.

- Norges Bank kunne godt vært litt mer skeptiske, men jeg mener likevel ikke at det er overraskende at de velger å være nøytrale, sier Rinde.

Foreløpig kan vi altså nyte skattelettelsene og den høye reallønnsveksten. Renteøkninger får da komme når de kommer.