Kjøpe ny bolig med Husbanklån

Husbankens lån til nye hus gjelder både kjøp av bolig som ennå ikke er fullført, og avtale om kjøp av nyoppført bolig (nøkkelferdig). Utdragene av lånevilkår og informasjon er hentet fra Husbankens nettsider.

Som kjøper må du henvende deg til selger, utbygger eller megler som ordner alt det praktiske om kjøpet, inkludert hvordan du søker lån i Husbanken.

Alle over 18 år kan søke om lån i Husbanken. Husbanken foretar ingen vanlig kredittvurdering av deg som lånsøker, og tilbyr alle de samme betingelsene. Det er likevel en forutsetning at du har en økonomi som står i rimelig forhold til bo og levekostnader.

Finansiering i tillegg til husbanklånet

Lånet du får i Husbanken dekker ikke alle kostnadene i forbindelse med kjøp av bolig. De aller fleste vil derfor ha behov for tilleggsfinansiering. Toppfinansiering kan være egenkapital i form av egne midler, arbeidsinnsats, lån i annen bank eller finansieringsinstitusjon, boligtilskudd, etableringslån gjennom kommunen, eller en kombinasjon av disse. Her er noen av tilbudene fra kommunen og Husbanken:

Lån til etablering

Etableringslån er midler som kommunene låner i Husbanken for å låne ut videre. Lånet skal gå til personer som har problemer med å få nødvendige tilleggslån i private banker eller finansieringsinstitusjoner. Dette er en behovsprøvd låneordning. Hovedreglene for tildeling fastsettes av Husbanken, men den enkelte kommune kan fastsette tilleggskravr for tildeling og avgjøre hvem som kan få lån.

Boligtilskudd

Boligtilskudd skal bidra til at vanskeligstilte grupper med svak økonomi kan skaffe seg en hensiktsmessig og rimelig bolig. Ungdom i etableringsfasen med svak økonomi kan få boligtilskudd. Tilskuddet er strengt behovsprøvd. Hovedreglene for tildeling fastsettes av Husbanken, men mange kommuner foretar selv tildelingen og kan også her fastsette nærmere regler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik søker du

Selger - megler/utbygger har allerede fått godkjent husbankfinansiering på huset, men du må søke Husbanken om godkjenning som låntaker. Kontakt - megler/utbygger for nærmere informasjon.

Dette kan du lese mer om på Husbankens nettsider.