Kjøp av brukt bolig med Husbanklån

Dette lånet fra Husbanken er behovsprøvd, og er ment å hjelpe de med svak økonomi å komme seg inn på boligmarkedet. Utdragene av lånevilkår og informasjon er hentet fra Husbankens nettsider.

Kjøpslån er en behovsprøvd låneordning som gis til ungdom, funksjonshemmede og vanskeligstilte husstander. Er du mellom 18 og 35 år, har dårlig økonomi og dermed problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, kan du få husbanklån til kjøp av brukt selveid bolig.

Forutsetningen er at du har et klart behov for boligetablering nå, det vil si at dagens bosituasjon ikke er tilfredsstillende. Husbanken har satt en øvre inntektsgrense på 225.000 kroner brutto for å kunne få lån. Det gis imidlertid tillegg når det er flere i husstanden.

Det gis bare lån til kjøp av nøkterne og rimelige boliger.

Også andre husstander som har svak økonomi, blant annet barnefamilier, enslige forsørgere og flyktninger, kan få lån til kjøp av brukt bolig. Kravet er at økonomien er så svak at dere har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, eller har behov for rimeligere lånevilkår enn det dere ellers kan oppnå.

Også her forutsettes det at boligen som kjøpes er rimelig og nøktern i forhold til størrelsen på husstanden, og i forhold til familiens betalingsevne.

Hvor stort lån

Normalt kan du få låne inntil 80 prosent av kjøpesumen pluss omkostninger hvis Husbanken godtar prisen på boligen. Kjøpesummen skal ikke være høyere enn verditaksten/omsetningsverdien. Det maksimalt lånet er 700 000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forutsetningen er at du har råd til å betjene et så stort lån, og at lånet ikke er større enn 85 prosent av antatt omsetningsverdi. Lånet skal være sikret med førsteprioritets pant i eiendommen.

Toppfinansiering og bostøtte

I tillegg til lån i Husbanken kan du som har svak økonomi søke om tilleggslån, boligtilskudd og bostøtte. Husbanklånet er vanligvis ikke nok til å dekke alle kostnadene ved kjøp av bolig, og de fleste trenger derfor tilleggsfinansiering.

Mange vil kunne få lån til dette i en privat bank, men i visse tilfeller kan du også få lån i kommunen. Lånet kan gis til vanskeligstilte som har problemer med å skaffe seg tilleggslån i privat bank.

Dette kan du lese mer om på Husbankens nettsider.