Kjønnssorterer barn

Ved hjelp av en ny teknikk kan man kjønnssortere sædceller og dermed bestemme barnets kjønn før befruktningen i prøverørsskåla. Dette kan bli en ny metode for dem som vil unngå kjønnsbundet arvelig sykdom hos sine barn, eller som vil "balansere" sine familier.

Kjønnssorterer barn

Ved hjelp av en ny teknikk kan man kjønnssortere sædceller og dermed bestemme barnets kjønn før befruktningen i prøverørsskåla. Dette kan bli en ny metode for dem som vil unngå kjønnsbundet arvelig sykdom hos sine barn, eller som vil balansere sine familier.

En helt ny teknikk er utviklet for kjønnssortering av sædceller i forbindelse med prøverørsbefruktning. Metoden er nå under utprøving, foreløpige resultater viser at sorteringen skjer med 90 prosent sikkerhet. Det innebærer at man i stedet for normalt 50 prosent sjanse for å få ei jente, kan øke sjansen til 90 prosent.

Noen arvelige sykdommer er kjønnsbundet, i de fleste tilfeller rammer slike sykdommer gutter, for eksempel blødersykdom og Duchennes muskeldystrofi. Familien ønsker seg jenter fordi man vet at de vil være friske. Man tenker seg at foreldre med slik sykdom i familien kan satse på å få barn via prøverørsmetoden, såkalt in vitro fertilisering eller IVF. Sædcellene kan nå sorteres, og man kan velge ut jente-sædceller før befruktningen skjer. På den måten slipper man å ta fostervannsprøve eller morkakeprøve og eventuelt abort noen måneder ut i svangerskapet, noe som særlig kan være aktuelt ved enkelte alvorlige, arvelige sykdommer.

Men kjønnssortering kan også være aktuelt for par som vil balansere sin familie som det heter i en pressemelding fra Den internasjonale konferansen for fertilitet og reproduksjon, som denne uken pågår i Lausanne, Sveits. Meldingen tar ikke opp de etiske spørsmålene som denne teknikken kan reise.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Teknikken kalles MicroSort og er et såkalt flow cytometer, en cellesorterer. Sorteringen er mulig fordi X-kromosomet er større enn Y-kromosomet. Sædceller med X-kromosom skaper ei jente og sædceller med Y-kromosom en gutt. Et befruktet jenteegg har to X-kromosomer og et befruktet gutteegg et X- og et Y-kromosom. Noen arvelige sykdommer er kjønnsbundet ved at de er knyttet til X- eller Y-kromosomet.

Fram til mai i år var det oppnådd 297 svangerskap gjennom MicroSort og hittil var 187 barn født. Firmaet fryser også ned befruktede egg til bruk senere hvis det første prøverørs-svagnerskapet mislykkes. I noen land er det tillatt å implanterte fryste egg. Du finner mer informasjon på MicroSorts nettside . HH, mozon.no 05.07.2001