Kjemper mot sex-avhengighet

Mange tusen nordmenn har et problem som de fleste ikke tør å snakke om. Er du avhengig av sex?

For mange av oss er sex en hyggelig del av hverdagen. Og tilgangen på godene er litt avhengig av hva slags livssituasjon du befinner deg i.

Men for noen blir seksualiteten så viktig at det går ut over livskvaliteten. Avhengighet til sex er et problem som rammer både kvinner og menn. Amerikanske forskere anslår at så mange som 10 prosent av oss har et avhengighetsforhold til sex.

Typisk for såkalte sexoholikere er at de bruker uforholdsmessig mye tid på å planlegge og gjennomføre seksualiteten sin. De fleste har mange partnere men ønsker å skjule sitt store behov for sex. På mange måter kan definisjonen av sexoholisme sammenliknes med definisjonen av alkoholisme: Et stort forbruk som skjules for partnere og venner betyr kanskje at du har et problem, og du må innse problemet for å få gjort noe med avhengigheten.

Frigjør endorfiner
En forklaring til avhengighet av sex er de kjemiske reaksjonene som skjer i hjernen når vi har sex. Når vi føler lyst og har sex, aktiveres endorfinene, som er kroppens eget morfin. Det er et stoff som vekker behag og som virker smertelindrende. Og det er grunnen til at man faktisk kan bli avhengig av sex.

En annen forklaring på sexoholisme ligger i mer psykologiske mønster som ikke alltid er så lett å forklare for den det gjelder. Sex kan gi en følelse av makt eller aksept som kan være vanskelig å oppnå i andre situasjoner. Sex kan også være et substitutt for andre sosiale behov som ikke er direkte knyttet til seksualiteten.

Vanskelig dobbeltliv
- Jeg trodde at det nå skulle være over. Jeg skulle gifte meg, jeg skulle ha en fast seksualpartner og så videre. Men jeg ble overrasket over hvor tidlig i ekteskapet jeg falt tilbake til mønsteret med pornografi, forteller Mark Laaser til nettmagasinet MSNBC News.

Laaser arbeidet i mange år som prest i en menighet i USA og som lege ved en klinikk. Han opplevde store problemer med sitt dobeltliv og innledet også forhold til pasienter over flere år.

Det var først da han ble konfrontert med sitt problem av kona og menigheten at han klarte å gjøre noe med avhengigheten til sex.

- Jeg forsto ikke denne siden av meg selv og skjulte den så godt jeg kunne for alle andre. Jeg har alltid vært seksuelt tiltrukket av min kone men brukte allikevel mye tid på å planlegge mer utroskap og oppsøke massasjeinstitutter.

- Da sannheten kom for en dag var det enormt vanskelig å fortelle alt dette til ektefelle, venner og kolleger. Men midt oppi sorgen og fortvilelsen fikk jeg også en følelse av lettelse. Nå slapp jeg å gå rundt med denne hemmeligheten mer, forteller han.

Kvinner og menn
Det er lett å tenke at sexoholisme er et problem som først og fremst rammer menn. Men undersøkelser viser at kvinner utgjør en tredjedel av sexoholikerne blant oss.

- Kvinner er spesielt redde for å ta opp dette problemet. Vi er redd for å få en merkelapp som horer. For menn er det på en måte akseptert å være veldig seksuelt aktive mens en kvinne som ikke kan styre sin seksualitet føler en enda dypere skam, mener Marnie Ferree.

I likhet med Laaser har hun selv hatt problemer med avhengighet til sex i mange år. Hun mener at et seksuelt overgrep som barn er den viktigste grunnen til at hun fikk et unormalt forhold til seksualiteten. Ferree driver nå programmet Bethesda Workshops for kvinner med sexoholisme.

Er du avhengig?
Det er ikke farlig eller unormalt å ha en aktiv seksualitet. Men for noen er det vanskelig å bedømme om de selv har et positivt eller problematisk forhold til sex.

Dette er de typiske tegnene på sexoholisme:

Du er til stadighet sysselsatt med tanker på sex og gjør planer og spekulerer i forveien på hva som skal hende.

Som ved annen misbruk føler du tvang og har sex uten å ha helt lyst.

Du har lett for å bli forelsket og søker stadig nye partnere.

Du tenker bare på sex og forsømmer andre områder. Du isolerer deg, muligheter for samarbeid forverres, og du begynner å gjøre en dårlig jobb.

Du blir værende i dine destruktive forhold av redsel for å bli ensom.

Du har sex med ukjente og binder deg følelsesmessig til mennesker du ikke kjenner.

Du har seksuell forbindelse med mer enn en person av frykt for at du kan bli foruten sex.

Du blander sammen og ser ikke forskjellen på kjærlighet og seksuell tiltrekning.

Du prøver å styre andre ved hjelp av sex, sjarm og følelser.

Du ser på dine partnere som objekter, ikke som mennesker.

Hva kan du gjøre med sexoholisme?
Om du har en problematisk avhengighet til sex finnes det muligheter til å gjøre noe med det. Sexologer og psykologer har ofte gode metoder for å komme til bunns i problemet og hjelpe deg til et bedre seksualliv.

For i motsetning til alkoholime eller gambling, er ikke seksualitet noe du skal vennes helt av med. Målet med behandling av sexoholikere er å hjelpe til å få et bedre seksualliv som ikke skader omgivelsene eller partneren.

 

Mozon.no, 05.08.2005