Kjempebot for ulovlige våpen

Dersom du arver våpen uten å skaffe lisens, kan boten bli 10.000 kroner.

Har du børsa til bestefar i skapet? Det kan bli dyrt om politiet kommer på besøk. Foto: colourbox.com
Har du børsa til bestefar i skapet? Det kan bli dyrt om politiet kommer på besøk. Foto: colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet jakter for tiden på rundt 80.000 våpen som har ligget i dødsbo. Mange er ikke klar over at de selv oppbevarer våpen ulovlig på loftet, i en kjeller, eller bortgjemt i et skap. Har du selv papirene i orden dersom politiet banker på? Alternativet er en solid bot og i verste fall fengselsstraff.

- Folk tenker vel ikke over at når noen går bort så arver de bare våpenet, men ikke tillatelsen, sier Leif Richardt Bårdsen ved våpenkontoret hos Bodø politistasjon til TV2 Nyhetene.

Må søkes på nytt

Politiet har som ansvar å sørge for at våpen omregistreres eller avhendes, slik at det på en forskriftsmessig måte blir slettet fra avdødes våpenkort.

- Det må altså søkes om ny våpentillatelse dersom våpenet skal ha ny eier, forklarer Bårdsen til TV2.

Beregninger fra politidirektoratet viser at 80.000 våpen kommer fra dødsbo eller arveoppgjør, og dermed kan være i ulovlig besittelse i Norge. Faktisk kan tallene være langt høyere, ettersom mange lokale våpenregistre er gamle og har mangelfull oppdatering.

Vanskelig å holde styr på

Politiinspektør ved Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennen at de bruker en 30 prosent stilling bare på å holde orden på våpen som blir igjen etter dødsbo.

Han mener at våpen etter dødsbo er et av de største problemene politiet har i arbeidet med å holde orden på våpen.

- Vi har et hull i loven her. Vi skulle gjerne hatt mer kontroll med arveoppgjør for å få tak i våpen uten lisens, sier Andreassen til Fædrelandsvennen.

Varsle politiet

Det er ikke tillatt å eie eller inneha skytevåpen i Norge uten tillatelse fra politiet.

Utdrag fra Våpenloven:

    § 8. Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort). Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde.

    § 33. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud.

Har du et våpen liggende uten gyldig tillatelse, oppfordres du til å ta kontakt med politiet.

Dyrt å skryte

Norske myndigheter kan bøtelegge deg for langt mer enn fartsovertredelser og ulovlig oppbevaring av våpen, og du har selv ansvar for å kjenne til gjeldende lover og regler.

I 2006 la for eksempel en fartsglad mann ut en skrytefilm med råkjøirng på Internett. Dermed fikk han en bot på 8.500 kroner etter at politiet hadde funnet mannen ved å følge elektroniske spor han hadde etterlatt seg på nettet.

Les saken: Dette kan bli dyrt!

(Kilder: Fædrelandsvennen, TV2, Politiet.no)