Kjedelige jobber tar liv

En trygg og kjedelig jobb settes i sammenheng med raskere og mindre variert hjerterytme, som igjen øker risikoen for hjertsykdom.

Det sier engelske forskere fra University College i London, som har studert mer enn 2.000 mannlige statsansatte.

Den engelske hjerteforeningen sier at resultatene i studien som er publisert i det medisinske tidsskriftet Circulation, kan ha en sammenheng med depresjon.

Det er allerede kjent at personer som har dårlige betalte jobber og lavere utdannelse har en høyere risiko for hjertesykdom. Depresjon er også satt i sammenheng med hjertesykdom.

Mange av mennene i de kjedeligste jobbene som doktor Harry Hamingway og hans kolleger studerte, oppga også at de var deprimerte.

Hjertets evne til å variere hjerterytmen sier noe om dets evne til å tilpasse seg forholdene. For eksempel må hjertet slå raskere under trening for å pumpe nok oksygen ut til musklene, mens det ikke er nødvendig med en rask hjerterytme når man sover.

Hvis hjertet har begrenset evne til å variere hjerterytmen, kan en tilstand som innebærer ujevne hjerteslag utvikles, noe som i ekstreme tilfeller kan føre til plutselig død.

Doktor Hemingway og hans kolleger fant ut at mennene med de kjedeligste jobbene hadde en mer jevn hjerterytme sammenlignet med andre menn, og var dermed mer utsatte for hjertesykdommen. Teorien er at dette skyldes manglende innflytelse over egen arbeidsdag, og en kjedelig jobb.

Hemingway håper informasjonen får sjefer til å endre arbeidsforholdene for ansatte med kjedelige jobber for å redusere risikoen for hjertesykdom.

Mozon.no, 09.06.2005