Kjappeste veien til mindre skatt

Slik får du størst mulig utbytte av minst mulig tid med selvangivelsen.

Hva vil du helst? Bruke lang tid på selvangivelsen og få null kroner i gevinst, eller målrette arbeidet, så du får flest kroner igjen per minutt du legger ned?

Du kan bruke så mye tid du bare vil på selvangivelsen i helgen, men sannheten er at de flestes økonomi er så vanlig at skatteetatens sjablonger for lengst har gjort frihetsgradene mikroskopiske for de aller fleste.

I tillegg har etaten de senere årene gjort et verdifullt arbeid med å samle inn store mengder data automatisk fra arbeidsgivere, finansinstitusjoner og andre. Dermed popper de riktige beløpene opp i den forhåndsutfylte selvangivelsen, og sparer skattebetalerne for store mengder arbeid med å identifisere relevante data når vi skal fylle ut.

Risikoområdene

Den beste måten å få høy effekt av jobben i dag, er å konsentrere seg om risikoområdene i selvangivelsen. Grovt sagt er disse:

Dekk de mest utsatte områdene i selvangivelsen. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Foto: Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Dekk de mest utsatte områdene i selvangivelsen. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Foto: Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


  • Beløp/fradrag som ofte ikke er forhåndsutfylt
  • Beløp/fradrag hvor vi fortsatt har frihetsgrader
  • Fradrag som gir stor reduksjon i skatten
  • Beløp/fradrag hvor det finnes risiko for at feil data er blitt overlevert
Det siste risikomomentet gjelder absolutt alle beløpene i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Du bør alltid ta deg de to-tre minuttene du trenger til å kontrollere at de forhåndsutfylte beløpene stemmer med tallene i oppgavene fra arbeidsgivere og andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle som driver med IT-systemer, vil nemlig fortelle deg at selv de mest avanserte systemer gjør uforklarlige ting av og til, som å bytte om rekkefølgen på sifre, slik blant annet denne journalisten har opplevd fra tid til annen.

En annen sjekk av hvor risikoområdene befinner seg, er å se på hva andre skattebetalere bruker krefter på å forandre. De femten postene som blir endret av flest, finner du hvis du trykker her.

Høyrisiko- postene

Er du en vanlig lønnsmottaker med nokså vanlige forhold, vil du ha glede av å konsentrere arbeidet med selvangivelsen i helgen spesielt om postene vi har valgt ut, og merket NB nedenfor.

Disse angår svært mange, samtidig som risikoen for at de trenger å bli ført opp eller endret er høy i forhold til resten av postene i selvangivelsen.

Kjappeste veien til mindre skatt


NB: Riktig skatteklasse

Skatteklassen du er oppført med, er noe av det aller første du ser på selvangivelsen - øverst til høyre. Å sikre at du liknes i riktig skatteklasse er blant de viktigste sjekkene du gjør.

Fordelen av å liknes i skatteklasse to i stedet for klasse 1 utgjør nesten 10.000 kroner i klingende mynt (28 prosent av 35.400 kroner i ekstra personfradrag), så her kan du få høy avkastning av å passe på. Fra før av vet vi at svært mange aleneforeldre plasseres i feil skatteklasse av skatteetatens systemer for forhåndsutfylling,. Vi vet også at ektepar med samlet inntekt over grensen for toppskatt (394.000 kroner) selv må beregne om det vil være gunstigst å liknes hver for seg i klasse 1 eller sammen i klasse 2. Slike lønnsomhetsberegninger gjøres ikke automatisk av etatens systemer.

Ikke gøy med selvangivelsen? Sjekk i hvertfall de viktigste punktene. Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Ikke gøy med selvangivelsen? Sjekk i hvertfall de viktigste punktene. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


Har du forsørgeransvar, skal du liknes i skatteklasse 2.

En del skilte foreldre med flere enn ett barn har tilpasset seg dette, og tatt omsorgsansvar for ett barn hver, og dermed oppnådd at begge liknes i klasse 2 hvert eneste år. Foreldre med delt omsorg, kan også bli liknet i skatteklasse 2 helt lovlig. Dette kan gjøres ved at hver av dem liknes i klasse to annethvert år. Dette kan du lese mer om her.
Er du oppført i feil skatteklasse, endrer du den:

  • .. i post 1.3/1.5 hvis du leverer elektronisk
  • .. i post 5.0 hvis du leverer på papir

Post 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser

Denne er grei for de fleste - å sjekke at de forhåndsutfylte beløpene stemmer med oppgavene skulle være nok.

Mottar du frynsegoder som er helt eller delvis skattefrie kan du trykke her, og lese alt om skattereglene.

Har du mottatt bagatellmessige inntekter i 2006, kan du sannsynligvis la være å føre dem opp i det hele tatt. Trykk her og les om reglene for 2006.

Post 2.8/43 Bolig og annen fast eiendom

Hvis du ikke har flyttet i 2006, og det forhåndsutfylte beløpet er godt under 30 prosent av markedsverdien på din bolig (som det er for de fleste), er heller ikke dette noe å dvele lenge ved.

Det forhåndsutfylte beløpet skal være likningstaksten i 2005 ganget med 1,25. Stortinget vedtok nemlig i fjor at alle likningstakster skulle oppjusteres med 25 prosent, men fortsatt gjelder "sikkerhetsventilen" som sier at grensen oppad er 30 prosent av markeedsverdi.

Kjappeste veien til mindre skatt
Kjappeste veien til mindre skatt


Flyttet du inn i en ny bolig i fjor, har du større frihetsgrader. Reglene for hvor langt ned du kan forhandle likingsverdien på en ny bolig er nemlig svært uklare, og her kan du finne en åpning for å unngå formuesskatt i mange år fremover. Det samme gjelder hvis du av en eller annen grunn har en forhåndsutfylt likningsverdi som ligger skyhøyt i forhold til resten av nabolaget

Sannsynligvis kan du skaffe deg en holdbar argumentasjon for en lavest mulig likningsverdi ved å føre opp et beløp som er i tråd med hva naboene din opererer med. En prat over gjerdet med naboen i helgen, kan derfor være av stor verdi.
Trykk her og les hvordan du pruter ned likningsverdien.

Post 3.1 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter

Sparer du i bank eller fond, som de aller fleste gjør, kan du nøye deg her med å kontrollere at beløpene stemmer med oppgavene.


Har du enkeltaksjer, kommer du ikke utenom å gjøre en jobb. De nye reglene for aksjebeskatning er utførlig beskrevet i skatteetatens veileder.

Nylig har Skattedirektoratet også sendt ut melding om at aksjonærer får utsatt frist for selvangivelsen, på grunn av feil i grunnlagsdataene som er blitt sendt ut. Trykk her, og les mer.

Post 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

Her er det mye de fleste aller mest sannsynlig kan hoppe glatt over.


Som et alternativ til å føre opp minstefradraget, kan du samle dokumentasjon av dine faktiske utgifter i forbindelse med jobben, og føre summen under post 3.2.2 faktiske kostnader. Dette vil være fullstendig bortkastet tid for de aller, aller fleste. Sannsynligheten er meget stor for at minstefradraget ditt blir høyere enn summen av de faktiske utgiftene du kan dokumentere. Se boksen til høyre for eksempler.

Den kjappeste veien, som antakelig er mer enn god nok er:

  • Hvis du tjente 179.705 kroner eller mer i fjor og er som de aller fleste, kan du lett og ledig føre opp maksimalt minstefradrag på 61.100 kroner, og hoppe videre til neste punkt.
  • Tjente du mindre enn 99.529 kroner i 2006, fører du opp nedre grense, som er 31.800 kroner.
Tjente du mellom disse inntektsgrensene, er minstefradraget ditt 34 prosent av bruttoinntekten.

Post 3.2.8/3.2.9 Reisefradrag

Selv om hele 56.000 nordmenn brukte dette fradraget i fjor, vil de aller fleste ha stor glede av å hoppe over jobben med dette punktet, og føre null som fradrag uten flere videreverdigheter.

Å jobbe med dette har nemlig bare betydning for folk som bor over 19,88 kilometer eller mer fra arbeidsstedet. Er du i tvil, er den enkleste måten å sjekke avstanden på å gjøre et kartsøk hos Gulesider.no

Tast inn hjemstedsadressen din, og adressen til arbeidsstedet ditt, og du finner antall kilometer det dreier seg om. Er avstanden større enn 19,88 kilometer, kan du trykke her og lese mer om hvordan du beregner reisefradraget.

Post 3.2.11 Fagforeningskontinent

Fortsatt er omtrent 50 prosent av arbeidsstokken organisert i fagforeninger, så dette fradraget gjelder i overkant av en million mennesker. Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil 2.250 kr, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis kontingenten bare er betalt for en del av året. Her er det av og til opp til deg å sørge for at beløpet føres opp.

Kjappeste veien til mindre skatt
Kjappeste veien til mindre skatt
Kjappeste veien til mindre skatt


Post 3.2.10 Foreldrefradrag

Det er stor sannsynlighet for at du ikke får noe forhåndsutfylt beløp her, selv om du har oppgitt utgifter til barnehagen i fjor. Å hoppe over dette, kan koste deg dyrt.

Ved ett barn, utgjør fradraget 25.000 kroner, og 7.000 kroner i lommeboken. For hvert barn ut over det første, øker fradraget med 5.000 kroner. Har du tre barn, er fradraget på 35.000, og du har 9.800 kroner i klingende mynt.

Dette fradraget får du hvis du har hatt utgifter til barnehage, dagmamma eller skolefritidsordning.

Både enslige forsørgere og foreldre har rett til foreldrefradrag. Det er kun dokumenterte utgifter til barnepass du kan kreve fradrag for. Du får foreldrefradrag selv om du har kontantstøtte.

Til tross for kravene fra skattemyndighetene om at foreldre må dokumentere utgiftene, kan det være så som så med de private barnehagenes rutiner for utsendelse av dokumentasjon til foreldrene. La imidlertid ikke dette stanse deg i å føre opp fradraget!

Du kan også trekke fra 1,4 kroner per kilometer i kjøring til og fra barnepasset. De fleste vil imidlertid ha liten glede av denne eksersisen, ettersom "taket" på 25.000 for ett barn, 30.000 for to osv, gjør at de aller fleste kan dokumentere maksbeløpet bare med regningene fra barnehagen/SFO.

Skilte foreldre kan dele ett foreldrefradrag.

Post 3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag

Som i alle postene: Sjekk at beløpene stemmer. Denne journalisten har selv opplevd at to sifre er blitt byttet om i transporten fra bankens til skatteetatens registre - den gang på en plass av liten betydning. Etablerings- og termingebyrer skal også være med.

Ektefeller som begge er i full jobb kan trygt unnlate å gjøre jobben med å dele gjeld og renter. Les mer her. Ektefeller/partnere og samboere hvor én tjener lite, kan imidlertid tjene på å gjøre beregninger med alternative fordelinger av rentene, gjerne med vår skattekalkulator, som du finner her.


Post 3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner

De største organisasjonene har ganske proffe systemer for innsending av årsoppgaver til skatteetaten, men sjekk for sikkerhets skyld at gaven din er med.

Gaven må være pengebeløp og minst 500 kr samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 12.000 kroner. For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen som mottar gaven godkjennes av likningsmyndighetene etter visse kriterier, og Skatteetaten har lagt ut denne listen over organisasjoner som er godkjent. Har du gitt til én av dem, kan du spare inntil 3.360 kroner i skatt.


Post 4.2 Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv.

At denne posten ligger på femte plass blant postene som blir hyppigst endret, skyldes antakelig at veldig mange bytter bil i løpet av et år. Gjelder dette deg? ta en sjekk.

Perfekt nok?

Vår målrettede sjekkliste er på elleve punkter, og fem av dem er merket med tegnet for høy risiko. Bruker du den som veiledning til årets møkkajobb i helgen, kan vi ikke love deg at selvangivelsen blir helt 100 prosent riktig.

Vi kan imidlertid love at den blir riktig nok til at de aller fleste kan gå ut i solen med hevet hode, og en berettiget følelse av rimelig god kontroll over økonomien.