Kjærlighetens krakk

Mange par velger å kjøpe en bolig sammen. Hvis forholdet krakker, er det greit som minimum å være enige om de store økonomiske spørsmålene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

”Det er så yndigt at følges ad”, heter det i en av de gamle bryllupssalmene. Men noen ganger blir yndig til ynkelig. Og da er det kanskje bedre å pakke sakene og dra. Men hva er ditt, og hva er mitt?

Kjærlighetens krakk

De fleste klarer sikkert å finne en fornuftig fordeling av CD-samlingen, bøkene og sofaene. Men når det kommer til de større tingene, boligen for eksempel, blir det straks vanskeligere.

Leserne spør

Flere leserne har i det siste spurt oss om hvordan man sørger for en rettferdig fordeling av boligen dersom et samboerpar velger å gå hver til sitt.

Vi har laget et par regneeksempler for å illustrere noen av de forholdene som er viktige å tenke på.

Heller føre var


Hvis man kjøper en bolig sammen, er det naturligvis best å være føre var. Har man ulike egenkapitalandeler, eller kommer man til å betale ulike avdrag på lånet, bør man sørge for at dette blir registrert i det skjøtet som tinglyses hos den lokale sorenskriveren eller byfogden.

Hvis man ikke nevner noe om fordelingen, vil eierandelen alltid være registrert med 50 prosent på hver. Og det er naturligvis uheldig for den som egentlig eier 75 prosent av boligen.

Puk og Per

Puk og Per kjøpte en leilighet sammen i 1996. Prisen for leiligheten var 500.000 kroner. Puk hadde fått noen penger av farmoren sin, og kunne derfor stille med en egenkapital på 150.000 kroner. Per hadde bare klart å spare 50.000 kroner. Puk og Per lånte dermed 300.000 kroner. I utgangspunktet eier Puk derfor (300.000/500.000) 60 prosent av leiligheten, og Per (200.000/500.000) 40 prosent. Dette under forutsetning av at de hver har tatt opp 50 prosent av lånet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er nå vi må stille det store spørsmålet: Er du kapitalist, sosialdemokrat eller sosialist? Alt avhengig av ditt personlig ståsted, kan det være ulike måter å se saken på. Klikk på lenkene øverst til høyre, for å sjekke de ulike alternativene.

Er du samboer, kan det være lurt å fylle ut en gratis samboerkontrakt fra DinSide.

Les mer om samboere og bolig i denne artikkelen: Samboere i borettslag.