Kinesiske urter motvirker prostatakreft

Et kinesisk urtepreparat viser overraskende virkning ved prostatakreft. - Det fungerer som en hormonbehandling, sier professor Sophie D. Fosså, Radiumhospitalet.

Kinesiske urter motvirker prostatakreft

Av Lege og naturmedisiner Bernt Rognlien

Et kinesisk urtepreparat viser overraskende virkning ved prostatakreft. - Det fungerer som en hormonbehandling, sier professor Sophie D. Fosså, Radiumhospitalet.

Urtepreparatet PC-SPES har blitt svært populært blant amerikanske pasienter med prostatakreft. Blandingen består av åtte forskjellige urter. Nylig har den blitt testet på rundt 70 pasienter.

Resultatene viser lignende virkning som det pasientene får av østrogenbehandling. Ved prostatakreft er det vanlig å behandle pasientene med østrogener og andre hormonpreparater for å slå ut virkningen av de mannlige kjønnshormonene. Det kan få kreftutviklingen til å stoppe opp eller gå tilbake.

67 pasienter

I den amerikanske studien ble PC-SPES prøvet ut på 32 pasienter med hormonfølsom kreft, såkalt androgen-avhengig prostatakreft. Det innebærer at mannlige kjønnshormoner, androgener, stimulerer kreftveksten. I tillegg ble PC-SPES prøvet på 35 pasienter som hadde androgen-uavhengig prostatakreft. Alle fikk ni kapsler PC-SPES daglig.

Resultatene var særlig tydelige for de som hadde hormonfølsom kreft. Stoffet PSA som øker i blodet ved prostatakreft, falt med over 80 prosent. Konsentrasjonen av mannlige kjønnshormoner i blodet falt kraftig hos de aller fleste. I tillegg så det ut til at kreftvev gikk tilbake. Hos 11 pasienter som ikke hadde operert bort prostata, så man at prostata skrumpet noe. Tre pasienter med spredning til bein eller blære opplevde at spredningssvulstene forsvant.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også i gruppen av pasienter med ikke-hormonfølsomme kreftsvulster ble det bedringer, men ikke hos like mange som i den første gruppen.

Forskerne ved California-universitetet i San Francisco og ved Memorial Sloan-Kettering-sykehuset i New York konkluderer med at den kinesiske urteblandingen motvirker både hormonavhengige og ikke-hormonavhengige kreftsvulster i prostata. Bivirkninger som ømme brystkjertler og impotens var til å leve med. Spørsmålet er nå om urteblandingen er bedre enn østrogenbehandling og andre typer hormonbehandling. Det gjenstår å se.

Studien er publisert som en haste-artikkel i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology, novemberutgaven 2000.

- Må sammenlignes

- Jeg kjenner til studien, vi har hatt kontakt med den amerikanske forskningsgruppen med tanke på å studere dette videre på norske pasienter. Det ser ut til at PC-SPES har virkning ved prostatakreft. Man må nå sammenligne PC-SPES med hormonbehandling, sier professor Sophie D. Fosså, Radiumhospitalet, til Den Norske Kreftforenings nettavis Kreftnytt.

Fosså sier at urtepreparater i likhet med all annen behandling må testes og sammenlignes med standardbehandling for å se hva som er best.

- Teoretisk sett kan de forskjellige virkestoffene i PC-SPES påvirke kreftvekst på flere ulike måter samtidig. Kanskje forsterker de enkelte virkestoffene hverandre, skriver tidsskriftet Journal of Nutrition i en lederkommentar i et spesielt ernæringsbilag i januar i år. Skribentene peker på at det nettopp er kombinasjonsbehandling som må til for å behandle kreft effektivt.

Du kan lese mer hos