Kastet opp og gråt før jobb

Cecilie (39) gikk til sak mot arbeidsgiver, og vant.

Erik Råd Herlofsen forklarer hvordan man beviser at trakassering eller mobbing har funnet sted.  Foto: Senter for seniorpolitikk
Erik Råd Herlofsen forklarer hvordan man beviser at trakassering eller mobbing har funnet sted. Foto: Senter for seniorpolitikkVis mer
«Ansatte skal ikke kaste opp om morgenen før de går på jobb, fordi situasjonen på jobb er så vanskelig.Cecilie Storbakk»


- Jeg kan ikke legge skjul på at det har skapt en frykt og redsel for autoriteter. Denne saken har dessuten ødelagt en del av selvbildet mitt, og det har igjen skapt usikkerhet. For meg er det viktig nå å få lagt det bak meg, slik at jeg kan komme videre i livet mitt og tilbake i arbeid igjen. Jeg håper derfor at dommen ikke blir anket, sier Cecilie Storbakk til DinSide.

Storbakk gikk til sak mot Skedsmo kommune fordi hun, etter å ha varslet kommunens ledelse om kritikkverdige forhold, ble trakassert og mobbet på arbeidsplassen på sosialkontoret i Skedsmo kommune. Hun ble tilkjent 350.000 kroner i erstatning, pluss saksomkostninger på 375.000 kroner. Til sammen 725.000 kroner.

Hva er det egentlig som har skjedd?

- Ledelsen har blant annet skjelt ut ansatte i full offentlighet, de har hatt et kroppsspråk som ikke har vært bra, og oversett ansatte som ikke har vært "inne i varmen", spesielt når ansatte har ytret sine meninger. Lederne har kommet med spydige kommentarer og forlatt møter i affekt. "Dere skal få ta del i ting når avgjørelser er tatt" uttalte lederne, og de ansatte ble ikke tatt med på beslutninger og prosesser, sier Storbakk til DinSide.


- Dette har ført til at de ansatte har blitt redde for å ta opp ting, og mange av mine tidligere utadvendte kolleger har blitt innadvendte. Mange av dem har grått og kastet opp før jobb, og de ansatte begynte etter hvert å holde kontordøra lukket.

Som tillitsvalgt har Storbakk reagert på egne og andre kollegers vegne.

- Ansatte skal ikke kaste opp om morgenen før de går på jobb, fordi situasjonen på jobb er så vanskelig, sier hun.

- Jeg har fremdeles kontakt med mange kolleger, de forteller at arbeidsmiljøet fremdeles er dårlig. Vi må ha et oppegående sosialkontor, vi skal behandle og hjelpe klienter som daglig er i krise. Da kan det ikke forekomme et administrativt problem, det er kjempeviktig at ledelsen fungerer. Jeg kan ikke begripe hvordan de kan påstå at miljøet er godt nå, når jeg hører noe helt annet, sier Storbakk.

- Det var flere ting som gjorde at jeg valgte å ta saken til retten. Både det at advokaten min, Erik Råd Herlofsen, mente jeg hadde en sterk sak, samtidig som dokumentasjonen fra Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten bekreftet at arbeidsmiljøet var dårlig og at ledelsen ikke fungerte, sier Storbakk til DinSide.

- Når jeg etter en rekke episoder til slutt ble omplassert uten noen som helst forvarsel eller saklig grunn, ble jeg til slutt så utkjørt at jeg til slutt ble sykmeldt på grunn av psykiske belastninger. Det var tøft å være i rettssalen i tre dager å høre på ledernes beskyldninger, men desto hyggeligere at de fleste av mine kolleger støttet meg, og at alle tre dommerne trodde på meg.

Les også: Dette er tegn på at du blir mobbet på arbeidsplassen

Hun ble sykmeldt i november 2007, og er fremdeles sykmeldt.

Her er hele saken:

Dette har skjedd med Storbakk

- Det er en trist sak

- Det var trist at saken havnet i retten, den skulle heller vært løst ved et forlik. Nå har vi fått en dom, og den vektla Storbakks side. Det tar vi naturligvis til etterretning, og vi har bestemt oss for å ikke anke, sier Trine Wikstrøm, sektorsjef i Skedsmo kommune, til DinSide.

- Vi synes slike saker er en stor belastning, og nå ønsker vi ro for alle sakens parter. Vi ønsker ikke en ny runde, og vi vil at alle skal komme seg videre, sier Wikstrøm.

- Dette har vært en belastning for begge parter. Vi mente det ikke forelå mobbing og trakassering, men nå legger vi dommen til grunn, sier Wikstrøm.

- Vi har hatt en prosess i forbindelse med anken, og tenkt på avdelingens ve og vel. For å få ro har avdelingssjefen på sosialkontoret bedt om å bli fritatt for lederansvar, etter eget ønske.

Hva har dere gjort, og hva skal dere gjøre mot mobbing?

- Vi har alltid, mener vi, hatt høyt fokus på arbeidsmiljø. Alle lederne må gjennom lederkurs med tema mobbing, og vi legger vekt på å ha god kontakt med tillitsvalgte. Vi lytter til de signalene vi får, og synes det er viktig å ta tak i ting tidlig. Som nevnt allerede: Dette har vært en trist sak, sier Wikstrøm.

Les også: Snekkere og advokater er mest fornøyd med jobben sin

Blir du mobbet?


Storbakks advokat, Erik Råd Herlofsen har vært borte i temaet mobbing flere ganger tidligere.

- Inn under begrepet trakassering ligger mobbing, det vil si tilfeller hvor en ansatt gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger, mener Råd Herlofsen.

Det kan kalles mobbing hvis du blir fratatt arbeidsoppgaver uten grunn, hvis du får ubegrunnet kritikk i forhold til utført arbeid, hvis du får mangelfull informasjon i forhold til kollegene dine eller hvis du ikke får tilstrekkelig opplæring. Dessuten er det mobbing hvis du blir oversett eller frosset ut, eller hvis du blir utsatt for sårende kommentarer eller plaging av leder eller kolleger, ifølge Råd Herlofsen.

Å beskylde noen for mobbing er en alvorlig sak. Hva hvis det er feilaktig beskyldninger, som følge av enten misforståelser eller "hevn" fra ansatte mot ledelsen?

Erik Råd Herlofsen forklarer hvordan man beviser at trakassering eller mobbing har funnet sted.  Foto: Senter for seniorpolitikk
Erik Råd Herlofsen forklarer hvordan man beviser at trakassering eller mobbing har funnet sted. Foto: Senter for seniorpolitikk Vis mer


- Hvordan man unngår å bli gjenstand for uberettigede beskyldninger? Den ansatte har bevisbyrden "som gir grunn til å tro at det har vært trakassering", og må fremlegge opplysninger og sannsynliggjøre at det har funnet sted. Hvis vedkommende klarer det så skal det legges til grunn at gjengjeldelse har funnet sted, noe må ha skjedd sånn at den ansatte kan vise til dette. Hvis man føler seg utskjelt/utfryst må også det sannsynliggjøres, og hvis man klarer det har arbeidsgiver bevisbyrden for å motbevise det, sier Råd Herlofsen.

Det er ikke alltid leder som mobber, det kan være kolleger. Arb.giver plikter å sørge for at mobbing ikke skjer, arb.giver kan da bli dømt selv om andre har mobbet.

- Det er både en belastning, og ganske risikofylt. Og få andre til å vitne mot sin arbeidsgiver, det er vanskelig

Les også: Er du arbeidsnarkoman? Ta vår undersøkelse