Kapper trygda

OECD vil heve pensjonsalderen, redusere dagpengene og utdannelsesstøtten, og fjerne 10. skoleår. Målet er å få flere folk i arbeid. Dette må til for å møte store pensjonistkull.

Flere pensjonister og færre til å betale for dem.<br />
<I>Foto: Inga Holst</I> Foto: Inga Holst
Flere pensjonister og færre til å betale for dem.
Foto: Inga Holst Foto: Inga HolstVis mer

Antallet pensjonister vil øke voldsomt frem til 2040, mens kun små kull vil stå igjen på arbeidsmarkedet. OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling - mener medisinen er reduksjon i velferdsordningene; dette skal motivere folk til å komme seg fortere og tidligere ut i arbeid og også forbli lengre i inntektsbringende virksomhet.

Danske økonomer slutter seg til OECDs konklusjoner skriver Jyllandsposten.

Hard medisin

OECD mener følgende må til for å utjevne den skjeve balansen mellom folk i arbeid og pensjonister.

 • Tiende klasse i grunnskolen fjernes

 • Større krav til studentene om å fullføre studiene til riktig tid

 • Pensjonsalderen heves fra 65 til 67 år

 • Få innvandrere ut i arbeid

 • Senke toppskatten

 • Redusere dagpengeutbetalingene
 • Norsk medisin

  Er dette veien å gå? (Avsluttet)
  Nei(47%) 198
  Ja(45%) 189
  Vet ikke(8%) 35
  Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


  - Dette scenariet er i høyeste grad også aktuelt i Norge. Vi har hvilt oss på petroleumformuen alt for lenge, og vi blir sammen med de andre nordiske landene nødt til å se på hvordan velferdssystemet er designet, sier Øystein Thøgersen, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

  – Det er snilt og sosialt å øke dagpengeutbetalings-perioden, men på sikt er vi ikke tjent med dette. Jeg tror reformene vil tvinge seg på, avslutter Thøgersen.