Kapitalist

Hvis Puk og Per er kapitalister, ser den videre historien slik ut.

Hvis det ikke hadde skjedd noen endringer etterpå, skulle leiligheten i all fremtid ha vært fordelt etter 40/60 nøkkelen når den ble solgt. Men Puk tjener mer penger enn Per, og derfor har hun også råd til å betale mer i månedlig rente og avdrag. Puk og Per blir enige om at hun skal betale 70 prosent av de månedlige utgiftene, og han 30 prosent. Hvis denne fordelingen fortsetter i all fremtid, vil Puk derfor nedbetale 210.000 kroner av gjelden, og Per 90.000 kroner.

Dette endrer på den opprinnelige fordelingsnøkkelen. Puk eier altså (360.000/500.000) 72 prosent, og Per (140.000/500.000) 28 prosent. Hvis de selger leiligheten senere, skal denne fordelingsnøkkel altså ligge til grunn.

Arver tante Petra

Stakkers Per, tenker dere nå. Men det er faktisk ikke så synd på Per. To år etter at de kjøpte leiligheten, arver han nemlig plutselig 150.000 kroner av sin gamle tante Petra i Amerika. Og pengene bruker han på å pusse opp badet og kjøkkenet i leiligheten.

Puk og Per får foretatt en verdivurdering både før og etter oppussingen. Før oppussingen blir leiligheten taksert til 700.000 kroner, og etter til 900.000 kroner. De 200.000 opp til 700.000 skal deles etter 28/72-prinsippet, og de 200.000 kroner opp til 900.000 er ene og alene Pers verdistigning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pers andel av leiligheten er nå (396.000/900.000) 44 prosent, og Puks (504.000/900.000) 56 prosent.

Flytter de fra hverandre etter noen år, og blir leiligheten solgt til 1.200.000 kroner, ser regnestykket slik ut: Gjelden har blitt redusert til 200.000, og den nedbetales straks. Friverdien i boligen er dermed 1 million kroner. Per eier 44 prosent, det vil si 440.000 kroner, og Puk 56 prosent, altså 560.000 kroner.

Investeringenes verden

Det viktigste å tenke på når man lager slike regnestykker, er at man får med alle elementene i beregningen. Hvem har mest egenkapital, hvem betaler mest på avdrag/lån, hvem har eventuelt betalt for oppussingen og hvordan ønsker man å fordele ressursene mellom seg?

Grunnen til at dette er så viktig, er at en eiendom må ses på som en investering som gir en avkastning. Positiv eller negativ. Puk eier en større prosentandel enn Per, og bør derfor også få en like stor prosentandel av avkastningen. I dette tilfellet var det positivt for Puk. Men hadde boligprisene sunket i sammen periode, ville hun ha hatt et større kronemessig tap enn Per.

Slik er reglene i investeringenes verden.