Kapitalisme for sosialister

Ønsker du å få sparepengene dine til å yngle, samtidig som du vil være etisk? Det kan fort bli dyrt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Kapitalisme for sosialister

En av de nyere trendene innen fonds-investering er å bidra til en bæredyktig utvikling for miljøet ved å støtte etiske og humanitære organisasjoner. I Norge er det om lag syv fond som har valgt etiske og miljømessige prinsipper som sin investeringsstrategi.

Dessverre viser det seg at mange av disse fondene ikke lever opp til de krav som de fleste stiller til avkastning. De fleste fond har hatt en negativ avkastning på mellom –20 og –30 prosent det siste året.

Klikk på lenken øverst til høyre for å sjekke lønnsomheten i de enkelte aksjefond.

Om man kan forvente høyere avkastning enn hva vi hittil har sett, er det ingen som kan spå. Likevel er det ikke bare disse fondene som har opplevd fallende aksjekurser det siste året. Så har du is i magen, og lang investeringshorisont, kan en slik investering likevel vise seg å bli lønnsom på sikt.

Norske fonds-elskere

Investering i fonds har tatt skikkelig av i det norske markedet de siste årene. Folk drømmer om hyggelige avkastninger, uten at de selv trenger å vite så veldig mye om investering i aksjer.

Når man investerer i aksjefond, kan man som tommelfinger-regel forvente en årlig avkastning på om lag 10 prosent. Mange fond gir bedre avkastning enn dette, men noen gir naturligvis også dårligere avkastning. Husk alltid at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidige avkastning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fleste fondsforvaltningsselskapene anbefaler at du som minimum har en investeringshorisont på om lag fem år. Dermed skal du unngå de kortsiktige svingningene i markedet.

Sparing med hjerne og hjerte

De syv aksjefondene som vi sjekket, har alle ulike etiske eller miljømessige profiler. Ved å klikke på den nederste lenken øverst til høyre, får du en oversikt over innholdet i aksjefondene.

Ifølge markedsdirektør Tom Vestby i Fondsnett kan vi forvente å se flere aksjefond med etiske perspektiver de neste årene.

- Men generelt tror jeg at den etiske og miljømessige profilen vil bli ”innbakt” i de fleste aksjefond. Jeg tror på en selvregulerende kraft som vil gjøre det vanskelig for bedrifter som ikke lever opp til krav fra myndighetene og samfunnet generelt å fortsette sin eksistens, sier Vestby.

Markedsdirektøren fremhever at det allerede i dag er en del aksjefond som overholder visse etiske retningslinjer, uten at dette fremgår i den direkte profileringen av fondet.

Relaterte artikler:
Rike barn leker best.
Gi aksjefond i gave.