Kaotisk å bruke kort i ferien

Er du veldig opptatt av valutakurser, kan du risikere at sommerferien blir veldig lite avslappende i år. Kortselskapene har nemlig designet et utrolig komplisert og nytt system, som trer i kraft i år.


- Hensikten er at det skal komme forbrukeren til gode, sier informasjonsansvarlig Hilde Fredheim Høgberg i SEB Kort Norge, som utsteder blant annet Eurocard og Diners Club i Norge.

Nye regler

Kaotisk å bruke kort i ferien

Du kan komme opp i en helt ny situasjon denne sommerferien når du står i butikken på Gran Canaria og skal betale for kløpinnen din (eller hvilket som helst produkt hvor som helst i
verden) med kortet ditt. Noen butikker i utlandet kan nemlig tilby å belaste kortet ditt i norske kroner.

Fra i år skal ekspeditøren spørre deg, før du betaler, om du vil belaste kortet ditt med den lokale valutaen, eller med norske kroner, i de tilfeller der de kan levere denne tjenesten.

  • Velger du å betale i norske kroner, bør ekspeditøren kunne fortelle deg vekslingskursen og eventuelle andre kostnader som butikkens innløser (eget selskap - i dette tilfellet sannsynligvis spansk) fastsetter for vekslingen.
  • Velger du å betale i lokal valuta, blir vekslingskursen satt av Mastercard sentralt etter et eget verdensomspennende system. Denne kursen må du da sørge for å ha satt deg inn i før du forlater hotellrommet, for å kunne sammenlikne med kursen butikken tilbyr.

- Vår erfaring er at den kursen som settes sentralt, er svært konkurransedyktig, og mitt råd til folk er i grunnen konsekvent å velge den, sier Hilde Fredheim Høgberg, som er enig i at systemet kan komme til å virke nokså innviklet for den enkelte turist.

- Vi opplever nok i de fleste tilfellene at kursen er dårligere når man velger NOK (når innløser omregner valuta), men i prinsippet skal dette virke konkurransefremmede og derfor være til kundens beste, sier representanten for kortutsteder i Norge.

Du skal få valget

- Vi har opplevd at kunden noen ganger bare blir belastet i NOK, uten at han har bedt om
dette. Det er viktig at kunden SKAL ha et valg, og dette er nedfeldt i både Visas og MasterCards' reglement. Dersom man opplever at man ikke får mulighet til å velge, kan man ta kontakt med oss i etterkant, så vil vi se på saken videre. Det er viktig at man tar vare på kvitteringen slik at vi kan bruke denne i en reklamasjonssak, sier hun.

Grunnen til at det nye systemet (Dynamic Currency Convertion) er iverksatt, er at MasterCard International ønsker å styrke konkurransen mellom de ulike aktørene i sin egen organisasjon.

Intern opprydning

Høsten 2004 innførte MasterCard International en regel i det internasjonale nettverket om at også innløser kan tilby valutaomgjøring som en tjeneste, og ikke bare kortutstederen. I de to åpne nettverkene, Visa og Mastercard, er disse funksjonene helt adskilt.

Dette innebærer at kunden selv skal kunne velge om hun/han vil bli belastet med lokal valuta eller i NOK. Dersom han velger lokal valuta, er det kortutsteder som omregner kursen, mens hvis han velger NOK, er det innløseren som gjør omregningen.

- Brukerstedet (butikken) bør kunne svare på hva omregningen koster. Uansett kan man sjekke etter en handel hva som står på notaen (her skal det stå både lokal valuta og NOK dersom man velger å bli belastet i NOK), og da får man informasjon om hva man har betalt for kursomregningen, opplyser Fredheim Høgberg.