Kan utleieren nekte framleie?

FRAMLEIE: Jeg skal studere på Vestlandet i et halvt år og vil ikke miste leiligheten min. Kan jeg leie den ut mens jeg er borte, eller kan utleier nekte meg det?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ja, muligheten er der, selv om du har inngått en langvarig husleiekontrakt.

Å leie ut boligen til andre - såkalt framleie - har imidlertid ikke vært så lett.

Utgangspunktet i Husleieloven er nemlig klart:

Som leietager har du som hovedregel ikke adgang til å framleie leiligheten din. Du må altså få samtykke fra utleieren, og han kan stort sett nekte uten å måtte oppgi noen grunn.

Men ingen regel uten unntak, og framleie er faktisk enklere enn før - det finnes nemlig flere unntak i Husleieloven.

Muntlig eller skriftlig?

Vi anbefaler at du leverer en skriftlig søknad om framleie.

Du kan imidlertid også søke, og få innvilget søknaden muntlig, men hvis utleieren ombestemmer seg senere, vil det bli du som må bevise at du faktisk har fått samtykke.

Fryd og gammen

Dersom utleier har gitt samtykke til leietagers søknad om framleie, er alt fryd og gammen. Så lenge samtykket er gitt uten forbehold, kan du som leieboer framutleie til hvem du vil, så lenge du måtte ønske.

Men ikke glem betalingen. Med mindre noe annet er avtalt, er det du som står ansvarlig overfor utleieren for at husleien blir betalt i tide. Din leieboer bør derfor betale husleia inn på din konto i god tid før utleier skal ha betalt.

Da er det bare å overføre pengene videre til utleier, samtidig som du til enhver tid vil ha full oversikt over at pengene kommer inn.

Vi anbefaler også at du tegner kontrakt med din leieboer. Gratis Husleiekontrakt får du her oss DinSide.

Framleie av del av utleieboligen

Skal du selv bli boende i boligen, kan du framleie en del av boligen med godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom framleierens forhold gir saklig grunn til det.

Framleie ved midlertidig fravær

Det er ikke alltid livet går som planlagt. Får du midlertidig arbeid i en annen kommune, eller må avtjene seks måneders militærtjeneste i Finnmark, er det likevel muligheter til framleie.

Ved midlertidig fravær som for eksempel skyldes jobb, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du nemlig framleie boligen.

Denne muligheten til framleie består kun så lenge grunnen er til stede, og har i tillegg en maksimal lengde på 2 år. Du må også ha til hensikt å flytte tilbake etter at det midlertidige fraværet er over.

Utleieren kan kun nekte framleie i slike tilfeller dersom det er saklig begrunnet i forhold ved framleierens person.

Framleie ved tidsbestemte leieavtaler

Dersom du har en tidsbestemt leieavtale, for eksempel i tre år, kan du framutleie for resten av leietiden med godkjenning av utleieren.

Her er ikke retten til framutleie begrenset til 2 år.

Blir godkjenning nektet uten at framleierens forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp leieavtalen, og får dermed vanlig oppsigelsestid på tre måneder selv om det i utgangspunktet var en tidsbestemt leieavtale.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.

Hvis utleieren derimot har en saklig grunn for å avslå leieboerens søknad, vil du ikke ha en slik ekstraordinær oppsigelsesadgang.

Kan framleier godkjennes ved passivitet?

Ja. Svarer ikke utleieren på en skriftlig søknad om godkjenning av framleie innen én måned etter at søknaden er mottatt, skal dette regnes som godkjenning av framleiesøknaden. Husk at utleieren må påberope seg forhold ved framleieren som gir saklig grunn til avslag.

Pass derfor på at du innleverer en skriftlig søknad om framleie, for ved en muntlig forespørsel vil ikke tidsfristen løpe.

Kilde: Husleieloven

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!