Kan skades av GPS

Satellitt-navigasjon i bilen kan føre til at du mister konsentrasjonen, hvis du bruker systemet feil.

"Sving til høyre om 200 meter," sier stemmen ved siden av deg, og du slipper å tenke på hvilken vei som er kortest. Men er satellitt-navigasjon tryggere enn å ha kart i fanget?

Nei, sier britiske forskere.

Ser vekk
Forskerne hevder at bilnavigasjonen er mer distraherende enn å lese vanlige kart, hvis du er uforsiktig.

Det er ikke stemmen som distraherer deg i bilen. Hvis stemmen er på plass har du brukt systemet korrekt, og du kan kjøre trygt. Problemet er når du bruker maskinen feil.

En av ti brukere av navigasjonssystemet programmerer ikke inn ruten før de starter bilturen. Mer enn halvparten av disse forteller at de må ta øynene vekk fra veien for å skrive inn adressen underveis.

En av åtte stoler blindt på systemet og bryr seg ikke med å sjekke ut veistrekninger de ikke kjenner til på forhånd. Selv om navigasjonen stort sett er nøyaktig, kan det oppstå misforståelser som kan skape farlige situasjoner.

Kan være farlig
Mens 17 prosent av brukerne forteller at de har mistet konsentrasjonen ved å lese vanlig kart, sier 19 prosent at de har mistet konsentrasjonen på grunn av satellitt-navigasjon.

Studien er utført av det britiske bilforskringsselskapet Privilege Insurance. Nesten 2000 personer deltok i studien.

- Forskningen viser at selv satellitt-navigasjonsutstyr, hvis det brukes ukorrekt, kan sette sjåføren i fare, sier Privileges direktør Ian Parker ifølge Reuters.

Han sier videre at folk bør bruke noen minutter på å planlegge bilturen, så de kan konsentrere seg om veien med en gang de drar.

- Det tryggeste av alt vil kanskje være at sjåfører på en ukjent vei tar med en passasjer som navigerer for dem, sier han ifølge Carkeys.co.uk.

Bilnavigasjon kalles Global Positioning System (GPS). Maskinen forteller deg hvor du skal kjøre ved at du skriver inn adressen du skal til. Satellitter finner ut hvor du er, slik at du kan følge deg selv på kartet. Kartet vises på en skjerm, og en hyggelig stemme forklarer veien.

Det fins ingen offisielle tall på hvor mange nordmenn som har GPS. Nettstedet GPS.no anslår at det ble solgt omtrent 50.000 navigasjonssystemer for bil i fjor. Til sammen anslår de at cirka 500.000 nordmenn har kjøpt GPS og bruker det jevnlig, men de har ingen klar dokumentasjon for påstanden. De forteller Mozon at tallet ikke er altfor langt fra sannheten, ut fra markedets utvikling de siste årene.

 

Mozon, 27.2.2006