Kanskje er du en av dem som må sitte ved kontorpulten mens rakettene fyker til værs om drøye tre måneder.
Kanskje er du en av dem som må sitte ved kontorpulten mens rakettene fyker til værs om drøye tre måneder.Vis mer

Kan sjefen tvinge deg på jobb nyttårsaften?

På en del arbeidsplasser kreves ekstra innsats akkurat på og i tiden rundt denne nyttårsaftenen. Arbeidsgiveren kan faktisk tvinge deg til å arbeide denne kvelden.

I følge arbeidsmiljøloven kan ikke din vanlige arbeidstid være lenger enn 9 timer per dag (40 timer per uke). Arbeider du mer enn dette, er det overtid og du har faktisk krav på overtidstillegg på minst 40 prosent. Arbeidsgiveren kan heller ikke kreve at du arbeider overtid når som helst og uansett situasjon. Men så kan heller ikke du nekte overtid om situasjonen krever det.

Turnus må følges

Skal du i følge din arbeidsturnus være på jobb nyttårsaften, er det ingen bønn. Da kan du ikke nekte. Men du kan selvfølgelig undersøke om noen kan bytte turnus med deg. Dette må i så fall avklares med arbeidsgiver og med den du skal bytte med.

Frie stillinger og ledere

Reglene for deg med fri og selvstendig stilling (for eksempel faglige ressurspersoner uten ledelsesansvar), og for deg i lederposisjoner, er litt annerledes enn for Ola arbeider. Da gjelder ikke bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og overtid. Det betyr at dere som sitter i slike stillinger kan arbeide utover lovens vanlige grenser når det er nødvendig.

Nøkkelpersoner og spesiell kompetanse

Også nøkkelpersonell kan pålegges mer overtid når det "på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse… har oppstått særlig arbeidspress." Det betyr for eksempel at IT-ansatte i nøkkelposisjoner nok må finne seg i flere overtidsdager på grunn av år 2.000-forberedelser, beredskap og reparasjoner i etterkant. I "særlige tilfeller" kan nemlig arbeidstilsynet tillate overtidsarbeid på inntil 20 timer per uke og inntil 200 timer i løpet av en periode på høyst 6 måneder. Dette må strengt tatt arbeidsgiver søke dispensasjon om. Men praksis i arbeidstilsynet tilsier at arbeidsgiver får den dispensasjonen når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig "for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade".

Alle vi andre

Med arbeidspress utover det vanlige kan arbeidsgiver kreve at du arbeider inntil 10 timer ekstra i løpet av en enkelt uke. Men hver arbeidsdag skal ikke være lenger enn 14 timer. Arbeider du ekstra i fire uker sammenhengende, skal ikke overtiden være på mer enn 25 timer. (Grensen per år er 200 timer overtid.) I "særlige tilfeller" kan arbeidstilsynet som nevnt ovenfor tillate overtidsarbeid på inntil 20 timer per uke og inntil 200 timer i løpet av en periode på høyst 6 måneder. Men grensen på 14 timer per dag kan ikke overskrides ved dispensasjon uansett.

Er det nødvendig, kan du risikere at arbeidsgiver får dispensasjon til å ordne arbeidstiden på en annen måte enn du er vant til i en periode. (Max 6 måneder.) Om dette skjer avhenger av konsekvensene for bedriften om den ikke får dispensasjon, og hvordan arbeidstakeren stiller seg til ordningen. Så lenge år 2000-problemet bare medfører en forbigående endring av dine faste oppgaver, må du regne med at arbeidsgiver kan kreve at du er fleksibel.

Faktisk godtar ikke arbeidsmiljøloven overtid selv om du som arbeidstaker syns det er OK. Arbeidsgiver kan altså risikere bøter for overskredet overtid selv om han ikke har pålagt deg å arbeide så mye.

All informasjon er hentet fra Aksjon 2000.