Kan redde 200.000 barn

Et forskningsprosjekt ledet av professor Ola Didrik Saugstad, har gitt revolusjonerende resultater. Forskningen går ut på å bruke romluft fremfor ren oksygen ved gjenopplivning av nyfødte barn.

- Resultatet av funnet kan bidra til å redusere dødeligheten ved gjenopplivning med hele 40 prosent. Det betyr at vi har muligheten til å redde 200.000 barn hvert år, sier professor Saugstad ved Perinatalt Forskningssenter. Det er påvist flere negative konsekvenser ved bruk av oksygen ved gjenoppliving. Blant annet kan det være en tredobling i risikoen for å utvikle kreft i barnealder.

Perinatalt Forskningssenter er basert på et samarbeid mellom professor Babill Stray-Pedersen ved Kvinneklinikken og professor Ola Didrik Saugstad ved Pediatrisk Forskningsinstitutt på Rikshospitalet/Universitetet i Oslo (UiO).

Begge er med i den internasjonale forskningsfronten innen perinatalmedisin og er de fremste innen sine profesjoner i Norge. Både Saugstad og Stray-Pedersen har høstet stor internasjonal anerkjennelse for sine forskningsfunn.

Endrede retningslinjer
Studiene har ført til at WHO og land som Canada og Sverige har forandret sine retningslinjer og anbefaler nå bruk av vanlig romluft istedenfor oksygen ved gjenoppliving av nyfødte.

Ved gjenoppliving av nyfødte barn har internasjonale anbefalinger vært å anvende 100 prosent oksygen. På 90-tallet kom flere kliniske og eksperimentelle forskningsrapporter, initiert av professor Ola Didrik Saugstad i Oslo, som viste at det var like bra og til og med bedre å bruke romluft.

Allerede i 1997 ble de svenske anbefalingene endret til å bruke 40 prosent oksygen i stedet for 100 prosent. I år ble de svenske anbefalinger revidert.

- Takket være banebrytende innsats fra Saugstad. vil bruk av romluft nå anbefales ved gjenoppliving av nyfødte barn i Sverige, forteller overlege Lena Hellström-Westas ved Universitetssykehuset i Lund i Sverige.

 

Mozon.no, 23.08.2006