Kan man få gratis tannbehandling?

De med aller dårligst råd kan søke om å få dekket tannlegebehandling. Men er det godt nok?

<b>MER STØTTE TIL DE YNGRE?</b> Arbeiderpartiet sier de vil jobbe for at unge over 20 år også skal få dekket deler av tannlegeregningen. Foto: MASKOT/NTB SCANPIX
MER STØTTE TIL DE YNGRE? Arbeiderpartiet sier de vil jobbe for at unge over 20 år også skal få dekket deler av tannlegeregningen. Foto: MASKOT/NTB SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Har man dårlig råd, kan en akutt tannlegetime fort ta knekken på økonomien din - eller det kan koste så mye at du rett og slett har ikke råd til behandling.

Har du svært dårlig økonomi, kan du søke om å få behandlingen dekket av NAV. Men dette er ikke et godt nok tilbud, mener blant annet Fattignettverket Norge.

LES OGSÅ: Slik sjekker du hvilken tannlege som er billigst

Støtte til tannlegebehandling hos Nav

Det er sosialtjenesteloven som slår fast at de som ikke har penger nok til å forsørge seg selv, kan få støtte til behandling - altså de som går på sosialen.

Alle som har rett til å søke om økonomisk stønad fordi de ikke kan dekke sine levekostnader, kan søke om dette hos Nav, inkludert støtte til tannbehandling, ifølge Navs tjenesteavdeling. Da skal det gjelde nødvendig behandling, og man får dekt et rimelig alternativ.

- Den enkelte må ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor for opplysning, råd og veiledning hvis vedkommende ikke har egne midler til tannbehandling. Vedkommende vil ved det lokale NAV-kontoret kunne sette fram en søknad om økonomisk stønad til tannbehandling, forteller de til Dinside.

Bør det bli enklere å få dekt tannlegeutgifter?

(Avsluttet)
Ja, det er ikke riktig at man må ta hele regningen selv(75%) 10985
Ja, noe mer enn i dag burde man fått dekket(22%) 3294
Nei, tannhelse bør være befolkningens eget ansvar(3%) 448
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


De sier videre at NAV-kontoret både har rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak, og at det i alle vurderinger skal legges vekt på å fremme lovens formål best mulig.

I sosialtjenesteloven står det blant annet at formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, og skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Hvor lang tid tar det?

Å få behandlet søknaden skal skje i tråd med forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. Nøyaktig hvor lang tid dette tar i praksis, kan variere fra Nav-kontor til -kontor.

Men hva om man har så store problemer med tennene at det krever akutt behandling, og man ikke har anledning til å betale for det selv?

- Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hjelpebehovet i hvert enkelt tilfelle. Fremgangsmåten vil være den samme ved akutthenvendelser, lyder svaret fra Nav til Dinside.

Dyrt for de med dårlig råd

Også for andre som lever på en begrenset økonomi kan en tannlegeregning spise opp en vel stor del av et allerede begrenset budsjett.

Hvorfor man ikke skal få hjelp til tannlegebehandling på lik linje med legebesøk og behandling på sykehus, er et spørsmål som dukker opp jevnlig. I Sverige har de en ordning som eksempelvis sikrer at du ikke sitter igjen med hele regningen ved større og dyre tannebehandlinger.

Fattignettverket Norge er blant de som etterlyser at tannhelsen blir likestilt med det øvrige helsevesenet, fordi det er vanskelig for de med dårlig råd å prioritere å gå til tannlegen.

- Tannlegebesøk er svært dyrt. Det betyr at mennesker med dårlig råd lett venter i det lengste før man oppsøker tannlege. Det er mye annet som må prioriteres først, som mat og husleie. Man velger kanskje å utsette det lengst mulig og heller ta noe smertestillende inntil videre. Hvilket selvfølgelig bare forverrer problemet, sier Sverre Rusten, talsmann i Fattignettvertket Norge til Dinside.

De mener derfor at det å få tannhelse inn i det øvrige helsevesen er svært viktig for å redusere fattigdommen.

Selv om NAV kan dekke tannlege, hevder Rusten at det i praksis både er lang behandlingstid og snakk om en stor egenandel.

Dyrt med tannlegebehandling for alle

HAR BLITT BEDRE: Ifølge statssekretær Lisbeth Normann (H) har stadig flere fått støtte til tannbehandling de siste 30 årene. Foto: BJØRN H. STUEDAL
HAR BLITT BEDRE: Ifølge statssekretær Lisbeth Normann (H) har stadig flere fått støtte til tannbehandling de siste 30 årene. Foto: BJØRN H. STUEDAL Vis mer


Ifølge statssekretær Lisbeth Normann (Høyre) ville det å inkludere tannbehandling i en helhetlig frikortordning for hele voksenbefolkningen over 20 år, koste mange milliarder kroner, avhengig av hvordan stønadsordningen ville blitt utformet.

- Dette har ikke vært politisk prioritert, uavhengig av hvem som har sittet i regjering eller har hatt flertall på Stortinget i etterkrigstiden, legger hun til.

Samtidig hevder Normann at stønadsordninger til tannbehandling har blitt stadig utvidet og videreutviklet de siste 30 årene, for å inkludere personer som har sykdommer eller lidelser som går ut over tannhelsen.

- Hva tenker dere om at de med dårlig økonomi antakelig velger bort tannbehandling i mange sammenhenger, fordi det koster for mye?

- Vi har en rekke støtteordninger som skal bidra til at økonomiske hensyn ikke hindrer hjelp til folk med store behov. Regjeringen vil innføre bedre skjermingsordninger for personer med lave inntekter og høye behandlingsutgifter, her har vi startet et utredningsarbeid, sier Normann.

Vil bedre tilbudet

Statssekretæren sier videre at regjeringen er i gang med å utvide tilbudet om offentlig finansiert tannbehandling til pasientgrupper med store tannhelseproblemer.

- Dette har vi fulgt opp gjennom betydelig økning av stønad til tannbehandling til flere grupper i budsjettet de siste tre årene. I tillegg har vi startet å bygge ut tilbud om tannbehandling for personer som har stor angst for å gå til tannlege. Disse får gratis behandling av psykolog og tannlege for sin angst, og deretter gratis tannbehandling. Tilbudet bygges ut i hele landet, sier hun.

Også Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at dere vil jobbe for en gradvis økt satsing på tannhelsefeltet.

Men vil de jobbe for at man skal kunne få dekt mer av tannbehandlingen enn i dagens ordning?

PROSENTVIS DEKNING: Arbeiderpartiet vil jobbe for at man skal få dekt deler av de dyre tannebehandlingene. Foto: ARBEIDERPARTIET
PROSENTVIS DEKNING: Arbeiderpartiet vil jobbe for at man skal få dekt deler av de dyre tannebehandlingene. Foto: ARBEIDERPARTIET Vis mer


Ruth Grong, som sitter i Stortingets Helse- og omsorgskomité, sier til Dinside at de arbeider spesielt med tre forslag i arbeidet med nytt partiprogram.

De vil blant annet utvide ordningen til unge, slik at de får 50 prosent refusjon utover 20-årsalderen.

- Målet er å ta vare på det gode tannhelsearbeidet over etableringskneiken. Vi ser at ungdom under utdanning eller de uten fast arbeid ikke går regelmessig til tannlege.

De vil også bedre tannhelsetilbudet til ruspasienter med å overføre ansvaret til trygdesystemet, samt gi økonomisk støtte til store tannlegeutgifter.

- Vi ser på løsninger til våre naboland, med prosentvis dekning av store tannlegeutgifter, sier Grong, og legger til at de mener dette er et bedre supplement til dagens ordning, enn å legge tannbehandlingen inn under frikortordningen.

LES OGSÅ:
Hvordan oppleves det å leve på lavbudsjett?
Studentene har fått mer å leve for de siste årene
Nå skal studentene få én ekstra måned med studiestøtte

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!