Kan jeg legge ut MP3-lenker på min egen hjemmeside?

Ja, hvis du legger ut lenker til nettsider som tilbyr lovlige MP3-låter. Men svaret er antagelig nei, hvis du legger ut lenker til nettsider med ulovlige MP3-låter.

Hvorfor det? I følge Åndsverklovens § 2, som du kan lese på Lovdatas nettsider, må du ha tillatelse for å gjøre andres musikk tilgjengelig for allmennheten.

Rettighetshaverne i Norge, blant annet TONO, mener at du som har hjemmeside med "pekere" til ulovlige MP3-låter, også er ansvarlig for brudd på tillatelsen.

Pekeransvar og medvirkning

Rettighetshaverne mener at du må klarere rettighetene til de filene du gjør tilgjengelig for andre.

Sålenge du har gjort det mulig for andre å laste ned disse filene, ved å klikke på en link eller peker fra din hjemmeside vil du, ifølge TONO, kunne rammes av et "pekeransvar". Eventuelt et "aktsomhetsansvar", fordi du bidrar til ulovlig publisering.

TONO har i lang tid gått aktivt ut, og bedt flere norske Internettleverandører fjerne hjemmesider som inneholder ulovlig musikk.

I følge TONO foreligger det altså en opphavsrettslig krenkelse som etter Åndsverkloven kan medføre straff og erstatningskrav for de involverte parter.

Tankegangen er at du ved å gi en lenke til en ulovlig MP3-låt, medvirker til en straffbar handling.

Merk!


Hvor langt "pekeransvar", og "medvirkning", kan strekkes i denne sammenheng er imidlertid ikke helt klart rettslig sett.

I følge vanlig strafferettslig teori medvirker du til en straffbar handling, når du hjelper til under utførelsen av handlingen, eller under forberedelsen av denne.

Hvis du derimot, uten å ha vært involvert på forhånd, hjelper til etter at handlingen er begått, har du normalt ikke ”medvirket”. Når noen andre har lagt ut en MP3-låt uten tillatelse, og du i ettertid har lenket til siden hvor denne finnes, har du altså ikke medvirket i tradisjonell forstand.

Et annet utgangspunkt er å se på dine lenker som "informasjonsheleri". Tankegangen her, er at du har bistått til en straffbar handling i ettertid.

Hvor grensene går vil vi først få svar på, når vi har fått problemstillingen grundig belyst i rettsapparatet.

Her vil det garantert komme rettssaker på rekke og rad, og da er det lite gunstig hvis du skulle bli den utvalgte personen som rettighetshaverne drar inn for domstolene!

Fasts MP3-søk er allerede i rettighetshavernes søkelys, og deres søketjeneste er anmeldt til Økokrim. Grunnen er at den fremdeles gir deg direkte lenker til store mengder ulovlig kopierte MP3-låter.

Bransjen tapte i Sverige

En svensk 17-åring har imidlertid blitt frikjent for å ha MP3-lenker på sin hjemmeside. Før du feirer seieren med å legge ut lenker på din egen hjemmeside, bør du imidlertid ta deg tid til å sette deg inn i begrunnelsen for frikjennelsen.

Domstolen var nemlig enig i at gutten, på grunn av sine lenker, hadde medvirket til brudd på opphavsrettsloven. Aktor hadde imidlertid "glemt" å ta med "medvirkning" i tiltalen, og dermed ble gutten frikjent.

Resultatet kunne altså blitt annerledes.

Konklusjon

Det som kan sies per idag er at det er stadig flere, både nasjonalt og internasjonalt, som legger til grunn at du kan bli ansvarlig for lenker som fører til ulovlig utlagt materiale på nettet. Problemet er altså hvor grensene skal trekkes.

Når det likevel virker som om bransjen har gått over til å anmelde, i stedet for å advare, bør du tenke deg godt om før du legger ut lenker på din hjemmeside.