Kan jeg gjøre barn arveløse?

Advokat Per Racin Fosmark svarte på spørsmål fra DinSides leser.

Er du usikker på noe omkring arv? Fordelingsnøkler. Hva du har krav på? Hva en grisk slektning ikke har krav på? Eventuelt, hvordan best unngå at dine arvinger krangler om eiendelene dine.

Les 28 spørsmål og svar nederst i saken

Svar på de mest grunnleggende spørsmålene finner du kanskje i våre tidligere artikler om temaet:

 • Slik unngår du arvekrangelen og
 • Grunnleggende arveregler.
 • Komplisert

  Arv er et komplisert juridisk tema:

  Kan jeg gjøre barn arveløse?

  - Arveloven er sydd
  sammen for en gammeldags norsk gjennomsnittsfamilie med mor, far og barn. Nye konstellasjoner gir nye problemstillinger. Men også i tradisjonelle familier kan det oppstå uenighet, sa Per Racin Fosmark til DinSide.no i forkant av nettmøtet tirsdag 8. mai.

  Nettmøtet arrangeres i samarbeid med www.advokatenhjelperdeg.no.

  Nettmøtet er nå avsluttet.

  Adoptivbarn

  Innsendt av Pål K
  07.05.2007 15:21
  Hei,
  Kan adoptivbarn gjøres arveløse?

  Med hilsen
  Pål K
  Nei.

  Bosatt i utlandet

  Innsendt av Rob
  07.05.2007 20:54
  Hei,

  Hvilke regler gjelder for Norsk Statsborger bosatt i utlandet, i dette tilfelle Italia? I hvilken grad gjelder/fungerer norske regler?

  Vi, barna, bosatt i Norge, undres over dette.  Takker for svar.

  Her bør du søke juridisk bistand. Utgangspunktet er at norsk arverett kun gjelder der hvor avdøde var bosatt i Norge ved dødafallet.

  Arv ved separasjon

  Innsendt av Brum
  07.05.2007 21:09
  Jeg arvet ca.500.000,- etter mine foreldre.
  I årene som har gått er mye investert i vår bolig og annet.
  Nå er det ca.250.000 igjen av kontantbeholdningen, og vi er i ferd med og separeres.
  Nå gjør ektefellen krav på halvparten av det som er igjen, altså 125.000, etter arven etter mine foreldre.
  Har hun krav på dette ? og kan jeg på tilsvarende måte kreve halve hennes arv når hennes foreldre dør ?
  Du vil kunne kreve det som er i behold holdt utenfor delingen (skjevdeling), hvis du kan bevise at pengene stammer fra din arv. Men unntaksvis vil kravet kunne falle helt eller delvis bort hvis det er åpenbart urimelig.

  Takst på forskudd på arv

  Innsendt av Pxu
  07.05.2007 23:02
  Hei,min søster har overtatt en hytte fra min mor som forskudd på arv, jeg synes taksen som er satt er altfor lav. Er det noe jeg kan gjøre med dette?

  pxu
  I praksis er dette vanskelig. Du må eventuelt ta taksten opp med din mor og søster, eventuelt selv be om en ny takst.

  Hus i Spania

  Innsendt av Bolla
  08.05.2007 07:31
  Hei,
  Vi er 6 søsken som har arvet et hus i spania, 1 vil ha penger. Må vi andre kjøpe han ut, kan han forlange et salg hvis vi ikke kan kjøpe han ut selv.
  eller kan vi rett og slett si at du må vente.
  Dere må kjøpe han ut, eller så vil han kunne kreve salg.

  Gave fra bestefar

  Innsendt av MidtIMellom
  08.05.2007 08:50
  Min far, altså bestefar til mine barn har i år (2007) overført 250.000,-(gave eller forskudd på arv, er det noen forskjell?) til hver av barnebarna (dirkete til deres konto), barna er 14 og 15. Er det noen skjemaer eller noe som må ordnes før selvangivelsen kommer neste år? Tar også i mot andre relevante tips i saken.

  mvh en som lurer
  Det er ingen forskjell på gave og arveforskudd i denne forbindelse. Videre må det oppgis på selvangivelsen for 2007.

  Er jeg loddeier?

  Innsendt av Petter
  08.05.2007 11:42
  Etter min onkels død står jeg i testamentet som arving av bolig med alt av innbo og løsøre, mens pengene som han etterlater seg skal deles likt på alle hans 10 søsken.
  Bolig med innbo og løsøre har en takst på 1 mill og han etterlater seg ca. to hundre tusen kroner.
  Hvem er loddeier og hvem er legatar?
  Er det nok at bare jeg signerer på skifteerklæringen?

  Ut fra det du skriver, er du legatar og de andre arvinger, slik at du kan ikke skrive under på skifteerklæringen.

  Arv etter bestemor

  Innsendt av Albani
  08.05.2007 09:58
  Hei!

  Jeg har en bestemor som begynner å nærme seg de 90, så tiden for arv begynner vel å nærme seg.

  Min mor er død, så jeg blir da arving fordi man hopper over dette leddet.

  Min bestemor har også en datter til, kan hun overføre alt til henne eller hva slags rettigheter har jeg i en slik sak?

  På forhånd takk!

  Din bestemor kan overføre alt til sin datter, men da må overføringen være reell og bli oppfylt i levende live. En forutsetning er også at din bestemor ikke er alvorlig syk, slik at hun må forventes å dø i nær fremtid (hvis vi ser bort fra alderen i seg selv).

  Unngå arveavgift

  Innsendt av Sebulba
  08.05.2007 10:28
  Hei.

  Finnes det en måte å unngå\begrense arveavgiften for "vanlige" folk.

  Takker for svar.
  Det er nok ikke så mange måter å gjøre dette på i praksis for "vanlige folk". En viss mulighet har man ved hytter dersom de overføres i levende live og giveren forbeholder seg en bruksrett på inntil 8 uker hvert år. Man unngår også arvevagift hvis det er et reelt salg, men da må man jo skaffe pengene til kjøpesummen. Og det er ikke nødvendigvis den beste løsningen.

  Saksgangen ved arv

  Innsendt av ph
  08.05.2007 10:30
  Hvordan er saksgangen ved et arveoppgjør?
  Hvem får papirene og har kontakten med de ulike instanser?
  Hvilke instanser er dette?
  Hvordan kan man forhindre at en av arvingene blir utelatt fra et arveoppgjør dersom de resterende arvingene har tatt oppgaven med å gjennomføre et oppgjør uten å kontakte den utelatte arvingen?
  Du reiser flere spørsmål. Du bør kontakte tingretten på hjemstedet som kan gi deg nærmere informasjon.

  Fritidseiendom

  Innsendt av Tom
  08.05.2007 10:32
  Hei

  Min far har en fritidseiendom ved plassering med fjord i ettertraktet hytteområde. Sjølinje og tomt på 8 mål.
  Verdi i området mellom 3 - 6 millioner.
  Vi er 3 brødre som vil arve denne eiendommen. Hva er smart i forhold til arveavgift her? Bør vi kjøpe min far ut for en symbolsk sum allerede nå med bruksrett til far?

  Hytten kommer til å bli i familien.

  Takk for hjelpen

  Tom
  Her bør dere søke juridisk bistand, fordi dette er en vanlig problemstilling som reiser mange til dels vaneklige spørsmål.

  Hvordan unngå arv

  Innsendt av Ja
  08.05.2007 10:40
  Fikk et barn da jeg var ung, som jeg ikke har hatt noe kontakt med. Er nå gift og har et barn. Vi har felleseie. Hvis jeg faller bort før min kone er det noen måte jeg kan unngå at det første barnet skal få noe arv? Hvis man ikke kan unngå det må min kone da løse han ut med arven med en gang?
  Ditt første barn kan kreve sin arv med en gang du dør, da din kone ikke kan sitte i uskifte med særkullsbarn som ditt første barn er. Skal du unngå at han/hun tar arv, må du eventuelt overføre overføre det du eier til din kone og gjøre det til hennes særeie. Men det har den ulempe at dersom dere blir skilt, sitter du tomhendt igjen.

  Uskifte

  Innsendt av Vestlending
  08.05.2007 10:52
  Hei, min kone er enebarn og hennes far døde i 1997. Moren sitter i uskiftet bo med hytte og villa. Hvor mye av dette kan moren selge uten å skifte? Eks: Kan hun selge hytta uten å skifte? Huset har takst på 1,8 og hytta 700k. Takk.
  Når man sitter i uskifte,har man rett til å selge fast eiendom uten å skifte. Men det forutsetter at det er et reelt salg til markedspris. Det er ikke tillatt å gi bort fast eiendom eller selge eiendom til sterkt redusert pris (gavesalg) uten at arvingene samtykker.

  Ukjent søster, arv

  Innsendt av Anonym
  08.05.2007 10:56
  Hei

  Fikk for noen år siden greie på at jeg og min bror har en halvsøster.
  Hva skjer med arven når min far går bort? Han er gift med mor så de eier hus og hytter sammen.

  Kan hun plutselig "dukke" opp og kreve?
  Er det noe vi kan gjøre slik at familiens eiedelser vil deles på min bror og meg selv?

  hilsen en som ikke ønsker problemer senere..
  Min far sitter på eiendomer, kunst, aksjer,verdipapierer og frimerker av meget stor verdi!
  Din halvsøster er arveberettiget når din far faller fra. Hvis man vil unngå at hun tar arv, kan dere dels foreta overføringer til deg og din bror i levende live (livsdisposisjoner), dels kan far begrense arven til halvsøster til 1 million kroner, men da må han opprette testament. Men din halvsøster vil ha krav på si andel av det som vil utgjøre dødsboet etter din far (eventuelt begrenset til 1 million kroner)

  Landsted

  Innsendt av TT
  08.05.2007 10:59
  Et landsted eies av tre søsken. Disse tre søskenes barn skal arve stedet på et eller annet tidspunkt. Det er 6 barn til sammen. Disse bor på forskjellige steder i landet, og noen vil sikkert "selge seg ut". Det er vel ingen fremmede som vil kjøpe seg inn i landstedet regner jeg med. Er da de resterende barna juridisk forpliktet til å betale de andre ut? Hvor mye/ prosentvis av takst, el. lign.? Finnes det prosedyrer/ alternative måter å løse dette på? Generelt: Hvilken lovtekst kan man gå til?
  Her kan det vær praktisk å søke juridisk bistand fordi dette reiser mange problemstillinger. Rent generlt bør de tre nåværende eiere tenke på å overføre eiendommen i levende live, men med klare avtaler om bruksrett og lage en sameieavtale som barna blir bundet av. I motsatt fall kan hvert av barna kreve tvangssalg ev eiendommen når den tiden kommer.

  farskap

  Innsendt av Anonym
  08.05.2007 11:02
  Mann ble dømt til å være far til et barn i 1980. Mannen tok blod-prøver, ikke dna. Dommsavsigelse: Ble dømt til å være far til barnet for at barnemor og mannen hadde angivelig vært sammen på et slikt tidpungt at mannen kan være far til barnet og at sansynligheten for det var stor.

  Barnet ble bortadoptert, mannen har ikke vært sammen med barne moren. Mannen har aldri betalt bidrag, aldri visst noe om barnet.Har barnet som ble bort adoptert arverett etter den dømte faren, da det ble bortadoptert som et ekte barn til adopsjons foreldrene?
  Når et barn blir bortadoptert, bortfaller arveretten etter den biologiske faren, slik at barnet vil ikke arve noe i dette tilfellet fra han som ble dømt som far. derimot får man arverett etter adopsjonsforeldrene.

  Bankkonto i utlandet

  Innsendt av J
  08.05.2007 11:08
  Hei! Hvordan går man frem for å få tilgang til bankkonto/-boks i utlandet? Har skaffet oversatt skifteattest/apostille, men det er veldig vanskelig å finne ut av hvordan man deretter går frem.
  Dette kan erfaringsmessig by på problemer, men dere må i første omgang kontakte banken og oversende oversatt skifteattest/apostille.

  Arv til barnebarn

  Innsendt av Alfred
  08.05.2007 11:09
  Hvordan kan verdier overføres til barnebarn uten at overformynderiet forvalter de? Kan det gjøres som en betingelse i et testamentet eller ved forskudd på arv?

  Hvordan kan man sikre at barnebarne ikke sløser bort pengene når de blir myndige? Kan man sette betingelser om at bruk av midlene skal skje i samråd med annen person (foreldre eller en advokat) fram til barna er feks 25 år?
  Du kan overføre midler til barnebarna uten at overformynderiet kommer inn, men det gjelder det som overstiger pliktdelsarven (kr. 200.000 for hvert barnebarn). Det må i så fall bestemmes i testament, og man må uttrykkelig bestemme at reglene om tilsyn av overformynderiet og om regnskapsplikt ikke skal gjelde. Du kan også bestemme at en annen person, f. eks. en advokat, skal forvalte midlene frem til fylte 25 år (eller et annet årstall).

  Arve fritidseiendom

  Innsendt av JO
  08.05.2007 11:11
  Jeg skal overta en fritidseiendom fra mine foreldre. På hvilken måte anbefaler du at dette gjøres for at jeg skal slippe billigst mulig unna dette?
  Vi snakker om å sette dette opp med bruksrett som spenner seg over et visst antall uker pr.år. Hvor mange uker må en her sette opp for at det skal vise best mulig igjen på regnestykke?
  Dere kan maksimalt sette opp 8 uker hvert år for å oppnå fordeler i forhold til arvevagiften.

  Arveavgift

  Innsendt av Bekymret
  08.05.2007 11:13
  En tante vil skrive over hytta på meg og min søster. Den har meget høy markedsverdi. Har du noen tips om hva man kan gjøre for å redusere markesverdien?
  Det er ikke lett å redusere markedsverdien. Men din tante kan få en bruksrett på 8 uker hvert år, og verdien av den vil redusere det skal betales arveavgift av.

  Britisk statsborger

  Innsendt av Jogefa
  08.05.2007 11:15
  Jeg er britisk statsborger som har bodd i Norge siden 1975. Jeg er ikke gift og ikke har jeg barn. I Skottland har jeg en søster og en bror, samt en nevø. I Norge har jeg en niese etter en avdød søster. Min mor lever og bor i Norge. Hvis jeg skulle dø uten å ha skrevet testament er det min mor som arver meg? Kan jeg fritt testamentere det jeg eier til den jeg vil? Kan jeg f.eks. la min niese arve meg?
  På forhånd takk.
  Du kan fritt testamentere det du eier til hvem du vil. Hvis ikke du oppretter testament, vil din mor arve 1/2 og den andre 1/2 blir å dele på dine to søsken.

  Informasjon

  Innsendt av Per
  08.05.2007 11:16
  Hei.

  Min bestefar døde nettopp etter å sittet i uskiftet bo. 2 av hans sønner ordnet med begravelsen og jeg regner også med at de har tatt ansvar for alle andre papirer.

  Min far som ikke er på talefot med de 2 andre har ikke hørt noe som helst fra dem ang. et arveoppgjør og er redd for at de prøver å utelate ham fra et oppgjør. Hvordan kan han unngå dette? Hvem må han ta kontakt med for å få informasjon eller kreve et eventuelt offentlig skifte?
  Her kan det nok være mest praktisk å kontakte tingretten på stedet og be om offentlig skifte. I Oslo: Oslo byfogdembete.
  De vil også kunne gi deg informasjon om dette.

  morsarv

  Innsendt av søster
  08.05.2007 11:18
  Mor døde for 2 år siden. Stefar har ingen barn. Bror og jeg lar ham sitte i uskiftet bo. Sett ett testament han la fram for oss,som tilgode ser oss når han dør. Det vil si at han forandre testamentet senere?
  Han har noen kusiner og fettere uten å ha noe særlig kontakt.Kan han bruke opp morsarven? hilsen søster
  Det er vanskelig å svare presist her ut fra det du skriver. Hvis testamentet ikke er gjort som såkalt arvepakt, kan han tilbakekalle det. Men når han sitter i uskifte er det begrenseninger på hva kan testamentere bort, normalt en halvdel. I utgangspunktet kan kan forbruke av uskifteboets midler, slik at det blir mindre til dere.

  Barn og arv.

  Innsendt av messier
  08.05.2007 11:21
  Hei.
  1.Er det slik at foreldre ikke kan gjøre barn helt arveløse?

  2.Hvordan går det når en av foreldrene dine får seg sambore igjen og de kjøper noe sammen?

  3. Hvis man leier en hytte for 30 år og denne blir nå brukt av far og ny samboer. Hvem får overta hytten/leien hvis fra blir borte?

  Messier


  1. Ja, man kan ikke frata barna den såkalte pliktdelsarven som utgjør 2/3 av det man etterlater seg når man dør. Denne kan imidlertid bejrenses til 1 million kroner til hvert barn hvis dødsboet er stort nok.

  Skifte med stemor

  Innsendt av FR
  08.05.2007 11:30
  Hei!
  Vi er tre særkullsbarn som nå skal skifte med vår stemor. Vår far og stemor har vært gift i 30 år, sammen i 35. Hun eide huset fra før (de har bodd sammen i huset hele tiden) og vår far eide hytte med tilhørende tomter. Kan vår stemor forlange at huset skal trekkes ut fra arveoppgjøret? Kan vi trekke hytten ut av arveoppgjøret? Hvordan fungerer det med hennes 1/4 hvis hun trekker huset? De har ikke skrevet testament eller ektepakt så de har felleseie.
  Med hilsen FR
  Faktum er litt tynt her. Men basert på det du skriver vil din stemor ha en mulighet til å holde huset utenfor delingen, mens dere kan holde hytten utenfor delingen. Stemors arverett vil imidlertid være 1/4 av alt far etterlater seg, herunder hytten.

  Enearving med stort landsted

  Innsendt av Preben
  08.05.2007 11:34
  Hei.

  Min far og søsteren hans har like store deler av et flott landsted med høy makedsverdi. Jeg sitter som enearving av stedet ettersom min tante er uten barn/ektefelle. Når de en gang i tiden overtok dette fra besteforeldrene mine så "kjøpte" de stedet for 1 mill og med borett for besteforeldrene mine. Tvilder på at det går med den verdien i dag.

  Har du noen tips om hvordan man bør gå fram?? Bør eiendommen overtas før dødsfall. osv.??
  Det er arveavgiften som er problemet her, og den får du uansett om du overtar eiendommen før dødsfallet. Du kan redusere arveavgiftsgrunnlaget, hvis eiendommen overføres nå og far får en bruksrett på 8 uker hvert år. Men her vil jeg anbefale at dere søker juridisk hjelp.

  Felleseie/Særeie

  Innsendt av Golf
  08.05.2007 11:46
  Hei!
  Jeg er særkullsbarn og for et år siden så spurte min far om jeg ville godta at stemor kunne sitte i uskiftet bo. Jeg sa nei av forskjellige grunner. (Stemor har en datter fra før med en annen mann. De er selvfølgelig skilt, siden stemor er gift med min far nå). Min far gikk så langt at han tinglyste særeie på alt de eier. Min far har alltid sagt at de har hatt felleseie, men nå er det altså særeie. Kan min far gjøre dette uten videre og vil jeg da ikke arve noen ting. Eller kommer det an på hvem som dør først???
  Hvis jeg forstår deg riktig, har din far overført alt til din stemor som hennes særeie. Det kan han gjøre, hvis overføringen er oppfylt og reell, og forutsatt at din far er noenlunde frisk og ikke alt for gammel. Om du arver noe, vil da være avhengig av hvem som dør først av far og stemor.

  Forskudd på arv inn i felleseie?

  Innsendt av Molte
  08.05.2007 12:07
  "Stemor" fikk forskudd på arv av sin far dvs i 1972. Hun giftet seg med min far i 1991, gift i 15 år og så dør min far nå for litt siden. De hadde ingen særavtaler, så da har de vel felleseie? Vil hennes forskudd på arv gå inn i felleseie eller vil den bli holdt utenfor i et eventuelt arveoppgjør?
  Ut fra faktum kan stemor i utgangspunktet kreve at henns arv holdes utenfor, men det forutsetter at den er i behold og ikke er forbrukt.