Kan jeg flytte før leieavtalen går ut?

Jan Thure Bolstad ønsker å flytte fra sin leilighet. - Helt i orden, sier utleier, men det vil koste deg cirka 6.000 kroner eksklusive moms. Kan utleier kreve dette?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bolstad har inngått en tidsbestemt leieavtale med utleier, og vil altså si opp denne før leieperioden er ute.

Det er cirka elleve måneder igjen av leiekontrakten.

Dyrt å komme fri

- Firmaet jeg leier av, vil i så fall ha dekket utgifter til å skaffe ny leietager. Utgiftene de krever dekket skal blant annet gå med til annonser og visning, og de har antydet at dette vil koste rundt 6.000 pluss merverdiavgift. Totalprisen kommer dermed fort opp i rundt 7.500 kroner.

Jeg mener dette er alt for mye å betale for en annonse, og et par timers arbeid med en visning. Er jeg virkelig nødt til å betale dette, spør Bolstad.

Kan du flytte før tiden?

- Dette avhenger litt av hvilken type kontrakt du har inngått. Selv om du har en tidsbestemt leiekontrakt, kan det hende at det er avtalt oppsigelsesadgang for leieboere, sier Advokat Øyvind Solberg fra Leieboerforeningen.

Dersom leieavtalen kan sies opp plikter leietager kun å betale husleie ut selve oppsigelsestiden.

- Hvis det derimot ikke er en slik avtalt oppsigelsesadgang, så kan ikke en tidsbestemt leieavtale sies opp, sier advokat Anders Leisner fra Huseiernes Landsforbund.

Hva kan utleier kreve hvis du likevel må flytte?

- Når du er bundet av leiekontrakten vil du i utgangspunktet være forpliktet til å betale den avtalte leie ut den avtalte leieperioden, bekrefter begge advokatene.

Dersom du bare tar med deg sakene dine og flytter, kan utleieren - i tillegg til tapte leieinntekter, også holde deg ansvarlig for utgifter han pådrar seg som følge av at du flytter før kontraktstiden er slutt.

Du kan slippe billig unna

En måte du som leieboer kan bli fritatt fra plikten til å betale husleie er å leie ut boligen til noen andre (framleie) i den gjenværende perioden.

Du vil imidlertid fortsatt stå ansvarlig for at den nye leieboeren oppfyller sine forpliktelser overfor utleier. Dvs. at framleieren vil betale husleien til deg, og så at du betaler til utleieren.

En slik framleieavtale må riktignok godkjennes av utleier, men dersom utleier vurderer å nekte deg dette har du et velegnet gullkorn i ermet:

  • Dersom godkjenning blir nektet uten at framleierens forhold gir saklig grunn til det, kan du faktisk si opp leieavtalen med tre måneders varsel.
Rådet blir derfor: Si til utleier at du ikke er interessert i å betale over 6.000 kroner for at han skal arrangere visning.

Henvis i stedet til reglene i den nye husleieloven, og si at du vil benytte din mulighet til å framleie leiligheten. Godtar ikke utleier dette, påberoper du deg vanlig oppsigelsesfrist på tre måneder.

Dersom han godtar det, må du få inn en ny leieboer:

Bor du rimelig sentralt vil det være en smal sak å framleie leiligheten, og kostnadene til annonsering kan også gjøres lave. I Aftenposten Aften koster det cirka 250 kroner for en 4 linjers annonse.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!