Kan heve din statlige lønn med godt over 100.000 - i ett jafs!

For mange fremstår derfor staten som en uattraktiv arbeidsgiver. Mange av oss har en formening om at lønnsnivået er lavt, lønnsprogresjonen svært liten og langsom. Slik har det kanskje vært. Tidene har imidlertid forandret seg.

Tidligere var lønnen i mye større grad bundet opp til stillingen. I dag kan lønnen differensieres uten at stillingen må endres. For eksempel er det adgang til å gi rådgivere og prosjektledere høyere lønn enn mellomledere.

Ikke én bestemt lønn, men lønnsramme

En underdirektør som tidligere var plassert direkte i lønnstrinn 55, kan i dag plasseres i fra lønnstrinn 50 til lønnstrinn 75. Ett lønnstrinn utgjør mellom 4.000 til 5.000 kroner. Det betyr at lønnen i samme stilling kan variere med godt over 100.000 kroner.

Kan endre stillingskode

Den enkelte etat kan også endre stillingskoden for stillinger det er problemer med å rekruttere kvalifiserte folk til. Slik kan lønnsrammen i en stilling endres fra 300.000 til 400.000 til området 350.000 til 450.000 kroner.

Bestemmer selv bemanning

I tillegg er stillingshjemmelsystemet fjernet - den enkelte offentlige etat kan selv bestemme antall medarbeidere. Dette betyr blant annet at dersom en byråsjef slutter så er etaten ikke forpliktet til å erstatte ham eller henne.

Dette øker organisasjonens fleksibilitet og ikke minst muligheten til å gi enkelte medarbeidere høyere lønn.

Store muligheter

- Personer som kommer rett fra universitet har store muligheter til å avansere raskt, både stillingsmessig og lønnsmessig. Spesielt gjelder dette for personer innen IT, økonomi eller juss, sier Dag Solumsmoen, seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet til DinSide.