Kan du søke om å få betale i flere avdrag?

Det er mulig å søke om å få betale restskatten i flere avdrag, men i praksis er det slett ikke alle som får medhold.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det klare utgangspunktet er nemlig at hele beløpet skal betales innen de gitte fristene.

Selv om du søker om å få dele opp betalingen i flere avdrag, er det altså ikke sikkert at du vil få innvilget søknaden.

Hver eneste søknad blir i praksis gjenstand for en konkret vurdering, der din betalingsevne blir satt under lupen.

Lønner det seg å søke om utsettelse?

Nei, det lønner seg ikke, en utsettelse vil nemlig koste deg dyrt. Grunnen er at du må betale forsinkelsesrente selv om du får medhold i din søknad.

Forsinkelsesrenten er på 12 prosent i året og starter faktisk å løpe fra den dagen du skulle ha betalt restskatten - i henhold til fristene du fikk på de opprinnelige innbetalingsblankettene.

Det er altså viktig å være klar over at rentene løper selv om du har søkt om, og faktisk fått innvilget, en søknad om betalingsordning med kommunekassereren.

Det offentlige er altså ingen generøs kreditor.

Hvor skal du sende søknaden om utsettelse?

Her er det viktig å holde tungen rett i munnen. Søknaden skal nemlig sendes til kommunekassen der du bor, og ikke til ligningskontoret.

Ligningskontoret fastsetter nemlig "bare" skatten din. Etter at det regnestykket er avgjort, er det kommunekassen som står for innkrevingen av din restskatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pass derfor at du sender søknaden til riktig instans, og at du legger ved dokumentasjon på at din økonomiske situasjon er så anstrengt at du faktisk har behov for å få delt opp betalingen i flere avdrag.