Kan du si nei til husleieøkning?

- Jeg synes jeg betaler alt for mye i husleie, og nå skal det bli enda dyrere. Hvor ofte kan egentlig utleieren øke husleia?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Størrelsen på husleien er normalt fastsatt i kontrakten du har med utleier. Når leieperioden løper over flere år vil imidlertid de fleste utleiere ønske seg mere penger etterhvert.

Utleieren kan for det første kreve leien justert i takt med endringen i konsumprisindeksen.

Dette kan imidlertid kun skje en gang per år, og husleieøkningen må varsles minimum en måned på forhånd.

Indeksregulering av husleia

Både leietager og utleier kan kreve husleia endret uten oppsigelse av leieforholdet.

Følgende betingelser må imidlertid være oppfylt:

  • Endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting,
  • endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og
  • den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk.

Hva menes med konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen finner du hos Statistisk Sentralbyrå, og gjenspeiler prisutviklingen det siste året.

Huskelisten blir dermed:

  • Endringen i leien kan ikke være større enn endringen i konsumprisindeksen etter siste leiejustering.
  • Dere kan imidlertid avtale en lengre varslingsfrist, eller at justering skjer automatisk uten varsel 1 gang per år.
  • Det er kun husleien som følger konsumprisindeksen. Det betyr at størrelsen på brenselstillegg, depositum eller garanti ikke kan justeres etter denne regelen.
  • Har husleiekontrakten regler som er til leietagers ugunst? F.eks. at husleien kan økes oftere, og med kortere varsel? En slik avtale kan du som leietager nekte å akseptere, her er det loven som gjelder.
Husleia kan også kreves tilpasset gjengs leie, men da skal det mere til. Kravene finner du her.

Mener du at utleieren har tatt for mye betalt? Husk at du kan kreve tilbakebetaling av alt som er høyere enn loven tillater.

Du finner reglene i Husleielovens kapittel 4, som du kan lese gratis hos Lovdata.

Er utleieren en kranglefant? Vi anbefaler Leieboerforeningen dersom du trenger profesjonell rådgivning.