Kan du overføre ferie fra et år til et annet?

Du kan faktisk ta ferie på forskudd eller overføre ferie slik at du får ekstra lang ferie til neste år.

Lov om ferie sier at du og sjefen kan inngå
skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie og overføring av inntil to uker (12 virkedager) ferie til det påfølgende ferieår. Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.