Kan du levere selvangivelsen over Internett?

Så lenge du ikke har endret selvangivelsen kan du selvsagt levere selvangivelsen via Internett.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I tillegg kan du levere selvangivelsen elektronisk dersom du har følgende endringer:

 • Fødselsnummer til samboer du har felles barn med
 • Lønn
 • Renteinntekter og bankinnskudd i Norge
 • Barns renteinntekter og bankinnskudd
 • Utbytte og verdi av aksjer utenfor Verdipapirsentralen (VPS)
 • Fradrag for reise mellom hjem og arbeid.

  En av våre lesere minner om at Pendlere må være oppmerksomme på at de som har lengre enn 500 km (tur/retur) hjemreise, ikke kan levere selvangivelsen på nettet pga begrensninger i programmet.

  Beskjeden fra Skatteetatens brukerstøtte følger her:

  "Det ligger inne en begrensning slik at du bare får lagt inn maks avstand på 500 km både på post 3.2.8 og 3.2.9. på internett-løsningen. Det vil da si at de med avstand over 500 km skal levere på papir.

  Vi presiserer at dette ikke er feil, men planlagt funksjonalitet i internett-tjenesten."

 • Fradrag for utgifter til pass og stell av barn
 • Gjeldsrenter og gjeld i Norge
 • Kontanter
 • Verdi av innbo og løsøre
 • Verdi av motorkjøretøy og campingvogn
 • Endrer kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp
Har du andre endringer må du altså fylle ut den vanlige selvangivelsen.

Skatteetaten opplyser i tillegg om følgende:

 • Du har tre forsøk på å registrere riktig fødselsnummer og PIN-kode

 • Selvangivelsen er levert i det øyeblikk du får en kvittering på skjermen. Print denne ut - så har du bevis på at du har levert
 • Du avslutter tjenesten (logger ut) med "Avslutt"
 • Har du tastet feil? Du kan endre eller gjøre tilføyelser to ganger innen 24 timer
 • Ønsker du å gjøre endringer eller tilføyelser etter 24 timer, må du levere selvangivelsen på vanlig måte - papir til likningskontoret. Når du sender selvangivelsen på vanlig måte (papir), er det nemlig denne som blir lagt til grunn ved likningen.

Er det trygt?

I fjor var det flere som fikk purring på innlevering av selvangivelsen, til tross for at de påsto å ha levert selvangivelsen over nettet.

Skatteetaten innrømte lite eller ingen skyld. Men har i år gjort flere forbedringer på nett-tjenesten.

Dersom du avbryter tjenesten før selvangivelsen er levert, får du melding om dette.

Meldingen sier i såfall at Du har nå avsluttet selvangivelsestjenesten. Vær oppmerksom på at du ikke har levert selvangivelsen.

Når du har fullført leveringen får du i tillegg en kvittering som viser hvilke beløp som er registrert.

DinSide anbefaler at du printer ut og oppbevarer denne på et trygt sted, i tilfelle noe likevel skulle gå galt.

Kilde: Skatteetaten.no