Kan du leve i hundre år?

Vil du vite hvordan framtida ser ut? Et britisk firma har spesialisert seg på gentester som skal gi svar på din risiko for sykdom og en tidlig død. - Bare tull, mener etikkprofessor.

Kan en enkel test av genene dine fortelle hvor gammel du vil bli? Egentlig ikke, men genene kan fortelle oss mye om risikoen for å bli utsatt for forskjellige farlige sykdommer.

Ideen med gentestingen er at du skal få pekt ut dine helsemessige svakheter og deretter skape deg den livsstilen som trengs for å holde risikoen på et minimumsnivå.

Avisa Daily Mail sin reporter Jerome Burne fikk testet seg hos firmaet Genetichealth. Beskjeden han fikk, var blant annet at han trolig hadde vært død nå, hvis han hadde røykt.

Genene våre er gjenstand for mye forskning. Tyske forskere har tidligere hevdet at det er en genfeil som skaper ekstreme A-mennesker. Les mer her:

Skeptisk til testene
Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, kjenner ikke til firmaet eller den spesifikke testen, men advarer folk mot å prøve slike tester generelt.

- Jeg er skeptisk både fordi kvalitetssikringen generelt er for dårlig før slike tester tas i bruk, og fordi tester i forhold til sykdommer som er styrt av mange gener i kombinasjon med miljøfaktorer gir veldig få sikre svar, sier Solbakk.

Han mener dette støtter opp under det han kaller en økende risikotenking i samfunnet.

- Folk blir reddere og reddere. Slike tester er ikke bare spekulative, de lurer i tillegg store pengesummer fra mennesker, mener han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alzheimers og kreft
Det er velkjent at det å ha sjeldne genvariasjoner kan bety svært høy risiko for enkelte sykdommer. For eksempel vil det å ha den mangelfulle versjonen av genet BRCA1 bety høyere risiko for brystkreft for kvinner.

Gentestene kan gi et svar på om du er bærer av BRCA1-genet. Men i tillegg kan testen også avsløre om du har gener som er satt i sammenheng med kroniske sykdommer som for eksempel Alzheimers sykdom og noen typer kreft, ifølge Daily Mail.

Dyre tester
Genene er ingen dødsdom, men de skal kunne vise deg om en spesiell sykdom er mer eller mindre sannsynlig for deg, avhengig av hvordan du lever. De kan påvirke hvor fleksible arteriene dine er, hvorvidt du er utsatt for høyt blodtrykk, og hvorvidt du for eksempel er utsatt for å bli overvektig. Du kan også oppdage hvordan du reagerer på medisiner og risikoen for bivirkninger.

Testene kan bestilles på internett eller i posten, og skal sendes tilbake med et svarskjema og en prøve du selv tar i munnen. Meget enkelt, reklameres det med, men testene koster fra cirka 2000 - 10 000 kroner.

Noen tror på et sunt liv. Men andre mener det er uflaks som gjør dem syke. Les hele saken her: