<i>illustrasjonsfoto: Per Ervland</i> Foto: Per Ervland
illustrasjonsfoto: Per Ervland Foto: Per ErvlandVis mer

Kan du kreve erstatning?

Har du krav på å få refundert tjenester du har betalt for, men ikke mottatt? Og kan du kreve erstatning, dersom streiken fører til merutgifter for deg?

Erstatning eller refusjon?

Ifølge juridisk rådgiver i Forbrukerrådet, Janne Pedersen, har du krav på å få refundert forhåndsbetalte tjenester, dersom du ikke kan benytte deg av disse på grunn av streik.

- Du kan kreve refusjon for forhåndsbetalte billetter, både for enkeltreiser og månedskort, sier Pedersen, og presiserer: - Ved refusjon for månedskort vil du kunne få refundert for de antall dagene du ikke har kunnet bruke det.

Når det gjelder erstatning for merutlegg, har du imidlertid ikke fullt så sterke rettigheter.

- Det er tvilsomt om du vil kunne kreve erstatning for eventuelle ekstrautgifter du får i forbindelse med en streik. Det er streikerett i Norge, som en del av de ordninære tarifforhandlingene, sier Pedersen, og legger til:

- Streik regnes derfor i utgangspunktet for å være force majeure og utenfor selskapets kontroll. Sier man at en streik er innenfor selskapets kontroll og at selskapet har erstatningsansvar, så legger dette et press på selskapet for å avverge en streik ved å akseptere krav i tarifforhandlingene og dette ville være en inngripen i de legitime spillereglene i konflikten.

Hun utelukker imidlertid ikke at et selskap kan opptre erstatningsbetingende, og måtte påta seg skyld for streik - men ved ordinære tarifforhandlinger er det normalt ikke grunnlag for å legge ansvar på selskapet, og du kan derfor ikke kreve erstatning.

Streik

Hva synes du? (Avsluttet)
Et plagsomt pressmiddel(68%) 200
Et godt forhandlingsverktøy(29%) 84
Vet ikke(3%) 10
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Erstatning for indirekte kostnader

Du har dessverre ikke krav på erstatning for de indirekte kostnadene du påføres grunnet streik, for eksempel tapt fortjeneste, eller utlegg til alternative tjenester.

Det eneste du, ifølge loven, har krav på er å få refundert det du allerede har betalt for en vare eller tjeneste du ikke har mottatt.

Selskapenes plikt

Selskapene har imidlertid visse plikter i en streikesituasjon, og om de ikke overholder disse, kan du kreve erstatning. - Selskapene har ansvar for å gi ut korrekt informasjon i løpet av streiken, sier Pedersen.

Hun viser til eksempel ved streik i transportsektoren. Om selskapene innstiller flere avganger enn de har opplyst om, eller gir utilstrekkelig informasjon, kan erstatningsspørsmålet være aktuelt.

Svarte skjermer

Det er flere enn én leser som har kontaktet oss med spørsmål om de slipper å betale lisens når NRK-skjermene nå står i svart store deler av døgnet.

Ifølge seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Anne Sofie Faye-Lund, er det en rekke ulike faktorer en må ta hensyn til, men i første omgang er det avtalens art som bestemmer om du har rett til å få refundert utlegg.

- Når det gjelder NRK-lisensen, er dette en politisk fastsatt avgift, og derfor ikke en avtale mellom NRK og kundene.

Lisens er en skatt du betaler for å eie et fjernsynsapparat, og du kan derfor ikke kreve erstatning for tapt kvalitetstid på sofaen.

Forbrukerrådet er imidlertid ikke enige i dette, og la i går ut en melding på sine nettsider at de ønsker en endring i kringkastingsloven. Selv om NRKs tilbud er kraftig redusert på grunn av streiken, gir det likevel ingen rett til reduksjon i TV-lisensen. - Det burde det ha gjort, mener Forbrukerrådet, som vil ha inn en endring i kringkastingsloven.

Forbrukerrådet mener loven er gammeldags, og bør oppdateres. I samme åndedrag tar Forbrukerrådet til orde for differensiert lisens. De mener det bør stilles samme krav til NRK som for andre offentlige tjenester. Nemlig at kundene gis rett til erstatning eller reduksjon i betalingen ved bortfall av tjenesten eller når tjenesten ikke leveres som avtalt.

- Dette blir på samme måte som for de som ikke får inn NRK 2. De burde ikke pålegges å betale full lisens. Forbrukerrådet har tidligere jobbet for dette, uten å få gehør hos kulturmyndighetene, sier rådgiver Anne Sofie Faye-Lund i Forbrukerrådet.

Ikke svart-hvitt

Reglene er imidlertid annerledes dersom det er et privat selskap som streiker.

- Går et privat TV-selskap i streik, er det derimot andre regler som gjelder. Her har du gjort en avtale direkte med et selskap, så om de ikke leverer varen, kan du be om å få slippe å betale for dagene med tom skjerm.

Dette er fordi avtalen misligholdes fra selskapets side.

Hvordan klager du?

På Forbrukerrådets nettsider finner du mye nyttig informasjon om streik - og også hvordan du klager. Klikk og klag-veilederen gir enkel og grei netthjelp til hvordan du skal fremlegge en klage.

Les mer om streik og dine rettigheter på Forbrukerrådets nettside.